Forebygge kvinnelig omskjæring

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

PMV/Somalisk kvinneforening har i flere år arbeidet for at en i det somaliske miljøet i Norge skal kunne bli i stand til å leg

PMV/Somalisk kvinneforening har i flere år arbeidet for at en i det somaliske miljøet i Norge skal kunne bli i stand til å legge tradisjonen med å omskjære jenter og kvinner bak seg. Arbeidet har foregått på flere nivåer og har omfattet flere ulike prosjekter. Arbeidet har likevel til tider vært svært vanskelig, og det har vært behov for hjelpemidler for å reise diskusjon om dette sensitive temaet på en slik måte at de i den aktuelle gruppen ikke føler seg støtt eller såret. Den danske filmen ”Lad os tale sammen” ble funnet egnet som utgangspunkt da Likestillingssenteret, PMV og Somalisk kvinneforening begynte å samarbeide med Heller film i København om en dokumentarfilm som viser hvordan det arbeides med disse problemene i det somaliske miljøet i Oslo.

 

PMV/Somalisk kvinneforening ble i 2002 innstilt til Det Nytter Prisen for sitt arbeid mot omskjæringstradisjonen. Arbeidet med den nye filmen ”Nå snakker vi sammen”, lanseringen av filmen og den påfølgende distribusjon av filmen har i stor grad bidratt til å gjøre PMV/Somalisk kvinneforenings arbeid mot omskjæringstradisjonen ytterligere kjent og den har bidratt til å skape en bevegelse mot større åpenhet og engasjement i arbeidet med å legge denne tradisjonen bak seg i det somaliske miljøet i Norge.

 

Filmen er blitt svært godt mottatt i det somaliske miljøet, og er egnet til å reise diskusjon og skape dialog om dette sensitive emnet.

 

Der er fortsatt et restopplag fra filmen, og interesserte kan henvende seg til PMV for gratis kopi av filmen.

Prosjektleder/forsker

Arild Aambø

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Forebygge kvinnelig omskjæring
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Primærmedisinsk Verksted og Heller Film
Beløp Bevilget
2002: kr 350 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet