Forebygging av alvorlige fødselsskader

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn Skade av analsfinkter (endetarmens lukkemuskel)(ASR) er en velkjent komplikasjon til vaginale fødsler. Det er grunn til å tro at denne fødselskomplikasjon har vært økende gjennom de siste 20-30 årene. Forekomsten i Norge var år 2005 4,3 % av alle vaginale fødsler. Det vil si at over 2000 kvinner får denne komplikasjonen hvert år. Skaden opereres umiddelbart etter fødselen, men de fleste undersøkelser viser at mer enn 40 % av disse kvinnene får plager med anal inkontinens (lekkasje for luft eller avføring). Resultatene i Finland har vært stabile i en årrekke og er kvalitetssikret. Resultatene i Finland er altså påfallende gode i forhold til andre nordiske lender. Spesielt legges vekt på visualisering av perineum, pusteteknikk som den fødende skal bruke i siste fase av fødselen og betydelsen av et godt samarbeid mellom den fødende og fødselshjelperen. Disse teknikker er delvis forlatt eller mindre vektlagt i Norge de senere årene. Som et punkt i handlingsplanen for å redusere sfinkterrupturer i Norge gjennomføres en intervensjonsstudie ved fem norske fødeavdelinger: Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø, Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer, Stavanger Universitetssjukehus HF, Stavanger og Helse Sunnmøre HF, Ålesund. Det er tatt initiativ fra finsk gynekolog/jordmor (Jouko og Tiina Pirhonen) og Nasjonalt råd for fødselsomsorg for å gjennomføre en intervensjonsstudie med tanke på å redusere antall sfinkterskader, Intervensjonsstudien vil gå over minst et år ved hver avdeling, og hyppighet av sfinkterskader før, under og etter intervensjonen kartlegges.

Målsetting Samle resultat fra de fire øvrige sykehusen som har vært med på intervensjonen (Tromsø, Lillehammer, Ålesund, Stavanger), og dermed få mere kunskap om effekten av intervensjonen. De positive resultatene gir et bedre grunnlag for å fortsette kampen mot å redusere disse skader ytterligere, både i Norge og i utlandet.

Målgruppe Personer som arbeider med gravide (forebygging) og forløsninger samt behandler og imøtegår kvinner med en sfinkterruptur (fødselshjelpere – jormødre, gynekologer). Og ikke minst alle gravide kvinner samt kvinner som har fått en sfinkterskade. Det forventes en reduksjon av obstetriske sfinkterskader på 50 %. Dette vil ha stor betydning for flere hundre kvinner hvert år som føder barn og som dermed vil unngå alvorlige senvirkninger som anal inkontinens som i høy grad gir nedsatt livskvalitet. Resultatene vil også få betydning for fødselshjelpspraksis.

Metode Statiskt analyse på samlet data fra deltagende sykehus. Viktigste parameter er forandring i hyppighet av sfinnkterskader i følge av intervensjonen. Statistiskt analyse inkluderer både parametriskt og nonparametriskt analyse av data, bl.a. logistiskt regressionsanalyse. Videre analys av forskjellige riskfaktorer og event forandring i riskprofil. Separat kvalitativ og kvantitativ analyse av svar fra spørreundersøkelse til ekspert jordmødrene.

Betydning Resultatene fra vår intervensjon er ”MOR” til all fremtids forskning i sfinkterproblematiken.Om vi lykkes i å minske antall rupturer har det en direkt avgjørende betydning for 50 % av kvinner som ellers hadde fått en sfinkterruptur. I praksisen kan disse kvinner leve et normalt sosialt liv uten å være redde for sequele av fødselsskaden. I akut fas betyr en sfinkterskade økte kostnader. Ettersom 50 % av disse kvinner får plager før eller senere i livet, blir det behov for forkjellige etterforskninger og sekundære, dyrbare operasjoner som dog har en mye begrenset effekt på rammede kvinner. Spørreundersøkelsen målsetting er å kartlegge om det i det hele tatt er mulig å forandre personalets arbeidsrutiner.

Framdriftsplan Tid for prosjektet: 1.1.2010 – 31.12.2011 Januar 2010 – juni 2010 Første del av datainnsamlingen Evaluering av spørreskjemat

Juni 2010 – september 2010 Data- og statistikk analys av resultat Statistisk analys av resultat fra spørreskjemat. Oktober 2010 – februar 2011 Komplettering av datainnsamling del 1 Datainnsamling av del to

Skrive/presentasjon av første resultatene skal påbegynne Skrive artikeln basert på spørreskjemat

Mars 2011 – juni 2011 Gjennomførdata- og stati

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0143.pdf

Prosjektleder/forsker

Tiina Pirhonen

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Forebygging av alvorlige fødselsskader
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2010: kr 500 000, 2011: kr 500 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet