Forebygging av arvelig brystkreft

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Sykdomsgivende BRCA1/2 – genfeil gir økt livstidsrisiko for bryst – og eggstokkreft. Hvordan kan helsevesenet nå fram med et gentest-tilbud for arvelig brystkreft på best mulig måte? Det har vært tema i doktorgradsavhandlingen.

Målsetting

1) Hva er forekomsten av BRCA1/2 – mutasjonsbærere blant brystkreftsyke, og hvor mange av mutasjonsbærerne fyller dagens kriterier for testing? 2) Hvor mange av genfeilbærerne som har blitt testet i avdeling for medisinsk genetikk har de hyppigste, norske mutasjonene 3) Er det mulig å etablere individuelle risikovurderinger for norske BRCA1/2- mutasjonsbærere på bakgrunn av funn i internasjonale, genetiske assosiasjonsstudier?

Design, metode, materiale

Observasjonelle studier av brystkreftsyke og av mutasjonsbærere, med bruk av deskriptiv statistikk. Sammenlignende studier med relativ risiko beregninger av ulike grupper mutasjonsbærere med tanke på forekomst av kreftsykdom,

Gjennomføring

Prosjektet har strukket seg over en tidsperiode på 5 år. Avhandlingen ble levert 01.04.2018, godkjent 14.08.18 og forsvart offentlig 16.11.18. Opprinnelig var det planlagt å gjøre mer under punkt 3 i målsettingen, nemlig å studere muligheter for individuell risikovurdering knyttet til SNPer (hyppig genetisk normalvariasjon) både for BRCA1, BRCA2 og for familier uten genfeil, men med mye brystkreft. Arbeidet under punkt 3 ledet fram til en artikkel om modifikatorer av kreftrisiko hos BRCA1-genfeilbærere, og ikke de to andre gruppene. Under punkt 1 og 2 ble to artikler godkjent for publikasjon og disse beskriver resultater fra to kvalitetsstuder vi gjennomførte for å kvalitetssikre arbeidet med BRCA1/2- gentesting og bruk av kriterier, samt få oversikt over resultatene av BRCA1/2-testing.

Resultater

Ti prosent av BRCA1/2-genfeilbærere med brystkreft fylte ikke de vanlige kriteriene for testing. Nesten førti prosent fylte kriteriene før de selv ble syke. Ved å teste alle brystkreftsyke i studien under 60 år fant vi 90 % av genfeilbærerne. Andelen med de norske, hyppigste stamfarmutasjonene var lavere enn tidligere påvist. De modifiserende effektene var ikke tilstrekkelig til stede i studiepopulasjonen til å bidra i individuell risikovurdering.

Samarbeidspartnere

Research Group on Inherited Cancer, OUS, Department of tumor biology/Institute of cancer Research, OUS Department of Mathematics, University of Oslo. Department of Medical Genetics, OUS

Videre planer

Familier som tidligere er testet bare for hyppige, norske BRCA1/2- mutasjoner bør inviteres til oppdatert testing. Familier med opphopning av kreft som tilsvarer kriteriene bør henvises fra fastlege, eller oppfordres til selvhenvisning. Alle brystkreftsyke under 60 år vil få tilbud om BRCA1/2 test, og dette er vedtatt av beslutningsmyndigheter i OUS.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Tett og godt samarbeid med NKS underveis.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Heramb, C. (2018). Hereditary breast cancer in South-Eastern Norway. BRCA1/2- testing of breast cancer patients. Mutation spectrum and potential modifiers in Norwegian BRCA1/2 carriers. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Heramb,
C., Wangensteen, T., Grindedal, E. M., Ariansen, S. L., Lothe, S., Heimdal, K. R. & Mæhle, L. (2018). BRCA1 and BRCA2 mutation spectrum – an update on mutation distribution in a large cancer genetics clinic in Norway. Hered Cancer Clin Pract. Jan 10;16:3.
doi: 10.1186/s13053-017-0085-6.

Grindedal, E. M., Heramb, C., Karsrud, I., Ariansen, S. L., Mæhle, L., Undlien, D. E., Norum, J. & Schlichting, E. (2017). Current guidelines for BRCA testing of breast cancer patients are insufficient to detect all mutation carriers. BMC Cancer. Jun 21;17(1):438.
doi: 10.1186/s12885-017-3422-2.

Heramb, C., Ekstrøm, P. O., Tharmaratnam, K., Hovig, E., Møller, P. & Mæhle, L. (2015). Ten modifiers of BRCA1 penetrance validated in a Norwegian series. Hered Cancer Clin Pract. May 30;13(1):14.
doi: 10.1186/s13053-015-0035-0.

Andre publikasjoner:
Norum, J., Grindedal, E. M., Heramb, C., Karsrud, I., Ariansen, S. L., Undlien, D. E., Schlichting, E. & Mæhle, L. (2018).
BRCA mutation carrier detection. A model-based cost-effectiveness analysis comparing the traditional family history approach and the testing of all patients with breast cancer. ESMO Open. Apr 13;3(3):e000328.
doi: 10.1136/esmoopen-2018-000328.

Sluttrapport/artikler (pdf)

AVHANDLING CH ARVELIG BRYSTKREFT.pdf
Guidelines.pdf
Modifiers of BRCA1.pdf
Mutation spectrum.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Heramb, C. (2018). Hereditary breast cancer in South-Eastern Norway. BRCA1/2- testing of breast cancer patients. Mutation spectrum and potential modifiers in Norwegian BRCA1/2 carriers. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Heramb,
C., Wangensteen, T., Grindedal, E. M., Ariansen, S. L., Lothe, S., Heimdal, K. R. & Mæhle, L. (2018). BRCA1 and BRCA2 mutation spectrum – an update on mutation distribution in a large cancer genetics clinic in Norway. Hered Cancer Clin Pract. Jan 10;16:3.
doi: 10.1186/s13053-017-0085-6.

Grindedal, E. M., Heramb, C., Karsrud, I., Ariansen, S. L., Mæhle, L., Undlien, D. E., Norum, J. & Schlichting, E. (2017). Current guidelines for BRCA testing of breast cancer patients are insufficient to detect all mutation carriers. BMC Cancer. Jun 21;17(1):438.
doi: 10.1186/s12885-017-3422-2.

Heramb, C., Ekstrøm, P. O., Tharmaratnam, K., Hovig, E., Møller, P. & Mæhle, L. (2015). Ten modifiers of BRCA1 penetrance validated in a Norwegian series. Hered Cancer Clin Pract. May 30;13(1):14.
doi: 10.1186/s13053-015-0035-0.

Andre publikasjoner:
Norum, J., Grindedal, E. M., Heramb, C., Karsrud, I., Ariansen, S. L., Undlien, D. E., Schlichting, E. & Mæhle, L. (2018).
BRCA mutation carrier detection. A model-based cost-effectiveness analysis comparing the traditional family history approach and the testing of all patients with breast cancer. ESMO Open. Apr 13;3(3):e000328.
doi: 10.1136/esmoopen-2018-000328.

Prosjektleder/forsker

Cecilie Heramb

Hovedveileder

Lovise Olaug Mæhle

Detaljer
Program
Forskning (2012)
Prosjektnavn
Forebygging av arvelig brystkreft
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse ved OUS
Beløp Bevilget
2013: kr 650 000, 2014: kr 665 000, 2015: kr 680 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
16.12.2016
Status
Avsluttet