Felles innsats mot ensomhet

Unge, eldre, frivillige og grendekontakter har bidratt til at de eldste i Ørland kommune har hatt et rikt tilbud under pandemien.

– Da pandemien traff oss i mars 2020 etablerte Omsorgsberedskapsgruppa i Ørland sanitetslag straks et samarbeid med våre to frivilligsentraler. Det var da hjembringing av matvarer og medisiner til eldre som var hovedfokuset, forteller prosjektleder Marit Eide Dahl.

Blant annet fikk sanitetslaget tusen sjokolader fra Freia, som ble gitt til eldste i kommunen.

– Flere av oss, både i Saniteten og i Frivilligsentralene, erfarte i denne tiden at vi har mange ensomme eldre i vår kommune. Det førte til at diskusjonen kom i gang og vi spurte oss sjøl: Kan vi gjøre noe for denne gruppen – noe som kan lette litt på deres hverdag?, sier Dahl.

Bredt sammensatt arbeidsgruppe

Og derfra var ikke veien til handling lang. Sanitetslaget dannet en prosjektgruppe bestående av representanter fra frivillighetssentralen, Eldrelosen, eldrerådet og sanitetslaget.

Den første perioden fikk de blant annet støtte fra banken i bygda, men ettersom prosjektet vokste seg større bestemte de seg for å søke midler gjennom Aktivitetsprogrammet. Støtte ble innvilget, og deretter har tilbudene vokst seg både større og flere.

– Opprinnelig var det tenkt at dette prosjektet skulle tilby aktiviteter og møteplasser for eldre for å demme opp for pandemiens utfordringer, men ikke visste vi at Covid-19 skulle vare så lenge og føre til så langvarige restriksjoner på fysisk møteplasser og aktiviteter. Som så mange andre måtte vi gå over til digitale møteplasser, forteller Dahl.

Populær Facebook-gruppe

Facebook gruppa «Aktiv i Ørland» ble opprettet, men ikke alle er komfortable med digital kommunikasjon.

– Vi vet at det er mange eldre som kvier seg for denne formen for underholdning, men med hjelp av grendekontakter, barn, barnebarn og Frivilligsentralens «Seniornett» har vi allerede fått flere eldre interessert i Facebook-siden – det tyder både likerklikk, følgere og kommentarer på, sier Dahl, som kan glede seg over nærmere 750 følgere.

Innholdsrikt tilbud

Arbeidsgruppa har nå satt mange folk i sving for å få til gode alternative løsninger for bygdas eldre. Blant tilbudene er live-sending sendes hver tirsdag klokken 12 med alt fra yoga, skolekorps-konserter og ut på tur, der folk blir tatt med digitalt til nye steder i lokalmiljøet, som de senere kan prøve ut selv.

I vinter ble det blant annet gapahuktur til Lysøysundet med Bjørg Hulsund, som viste bilder og orienterte om hvor de enkelte gapahukene i kommunen ligger.

– Spesielt fokuserte hun på de gapahukene som er lett tilgjengelige for eldre mennesker. I gapahuken «Breiskaret» med kaffekoking på bål i 10 grader minus ble det en opplevelse, forteller Dahl.

Mye å glede seg til

I tillegg blir det konserter med lokale musikere, turer i skog og mark, intervju med lokale personer og besøk til lokale attraksjoner.

– Så snart det er tilrådelig, skal eldre som ønsker det gis opplæring i databruk og det blir utendørs treff med vaffel og kaffe ute i grendene ved hjelp av sanitetslagets campingvogn «Vaffel og Info», sier Dahl, som kan glede de eldre i bygda med innholdsrike dager også i tiden som kommer.


Søknadssammendrag

I Ørland kommune i Trøndelag, som har ca 10.000 innbyggere, har Ørland Sanitetslag gått sammen med de to Frivilligsentralene i kommunen, kommunens Eldrelos og kommunens Eldreråd om et prosjekt. Prosjektets navn er «Forebygging av ensomhet blant eldre».

Etter at Covid19 gjorde sitt inntog har særlig de eldre hjemmeboende i kommunen blitt hardt rammet, av ensomhet. Alle innbyggere i kommunen over 75 år, og deres ektefeller/samboere, har blitt registrert. Det er ca 1.500 personer.

Første etappe av prosjektet blir å besøke alle disse, kun på trappa, med en oppmerksomhet og liten prat, før jul. Oppmerksomheten besår av et flott kaffekrus med et rødt hjerte på hver side hvor det står ALT BLIR BRA! samt logoene til giverne, Ørland Sanitetslag, Ørland Sparebank (de har sponset halve utgiften til kruset) og de to Frivilligsentralene. Dessuten et hyggelig kort fra giverne og to te-lys med batterier.

Utover i 2021 vil det bli holdt kontakt med disse via møteplasser i de 18 grendene som kommunen er oppdelt i. I hver grend er det en såkalt Grendekontakt som organiserer det hele. Alle Grendekontaktene er frivillige som stiller opp uten lønn. De vil arrangere Kaffe-vaffel-treff, underholdningskvelder eller møter med forskjellige foredragsholdere. Utgifter til oppmerksomhetene før jul og til disse møtene utover i 2021 har vi vært så heldige og fått tilskudd til fra Stiftelsen Dam. En håper med dette å hjelpe de eldre til å se litt lysere på tiden vi er inne i. Samtidig vet vi at alle de frivillige vil kjenne på en glede ved å stille opp for de som er ensomme.

Prosjektleder/forsker

Marit Eide Dahl

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Forebygging av ensomhet blant eldre
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
08.12.2020