Forebygging av ensomhet blant eldre

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I de kommende årene forventer Norge en fordobling av eldre over 80 år. Det betyr økt press på sykehjemsplasser i kommunene. En stor utfordring er for lite fysisk aktivitet og hverdagsaktivitet som fører til ensomhet og depresjon. Mange eldre i dag utvikler demens eller depresjon som kunne være forebygget med økt aktivitet og sosial hverdag. I dag er tilbudet til de eldre basert på papir, brosjyrer eller gjemt i kommunens nettsider. Tilbudet er ofte vanskelig å finne frem og flere aktiviteter blir lagt ned pga. dårlig påmelding fordi at info om aktivitetene ikke når de riktige mottakerne.

Målsetting for prosjektet

Vårt krav og mål er at 80% av 100 pilot brukere av 67+ svarer at de ønsker å bruke en slik applikasjon etter å ha testet denne. Vi ønsker også å bli det foretrukne verktøyet for frivillige og idrettslag.

Målgruppe

Alderen til målgruppen er 60+ i hele landet. Men vi vil også henvende oss til alle idrettslag som ønsker å utnytte sin hallkapasitet bedre midt på dagen.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi har besluttet å bruke mange av prosjektplanleggingsverktøyene i prosjektveiviser.no. Som er utviklet for helsedirektoratet. Her finnes det flere gode maler på å opprette et prosjekt. Dette skal gjør det enkelt å sette seg inn i prosjektet å finne frem dokumentasjon. Prosjektveiviseren har mange moduler og verktøy, og vi har valgt de som vi gi prosjektet nødvendig styring og oversikt. Vi har identifisert 9 milepæler og 22 aktiviteter for prosjektet. Prosjektet har en varighet på 6 måneder. Prosjektgruppen vil bestå av deltagere fra Mental Helse, Bærum kommune, Bærum frivillighetssentral, 55pluss.no og Evig Aktiv. Prosjektleder har god erfaring med å lede prosjekter og prosjektgjennomføring gjennom spesialisering fra studier og arbeidserfaring.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vi har utviklet en oversiktlig og kompakt prosjektplan som gjør gjennomføringsgraden høy og risikoen lav. Prosjektet har en planlagt varighet på 6 måneder. Vi har lagt ned mye arbeid i forberedelsen av prosjektet som gjør at forutsetningene for å ferdigstille første versjon. Vi har sikret at de forskjellige partene i prosjektet har satt av ressurser og vi har de mandater som trengs slik at vi ikke støter på unødvendige forsinkelser.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting var å finne et verktøy for å forebygge ensomhet blant eldre. Målgruppen var eldre mennesker og bakgrunn var et andelen eldre mennesker blir større og større.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Effektmålet ble nådd etter gjennomført testprosjekt. Alle testdeltagere likte og mestret verktøyet.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

10

Prosjektgjennomføring/Metode

A/B testing og Prince 2.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet fikk en karakter på 5,1 av 6 mulige fra testdeltagerne og alle de involverte fortalt at de så stor verdi i et så enkelt verktøy.

Oppsummering og videre planer

Vi avventer hva Bærum kommune ønsker å gjøre videre, men dette har tatt mye lengre tid enn forventet dessverre pga. ny ansettelser og sykefravær.

Prosjektleder

Karl Blom

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Forebygging av ensomhet blant eldre
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Evig Aktiv
Beløp Bevilget
2018: kr 250 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet