Foreldredeltagelse

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Vålerenga Fotball sin breddeavdeling består av 50 lag fordelt på barne- og ungdomsfotball

Vålerenga Fotball sin breddeavdeling består av 50 lag fordelt på barne- og ungdomsfotball. På de fleste av disse lagene er andelen av barn og unge med fremmedkulturell bakgrunn høy. Det bor mange barn og unge med fremmedkulturell bakgrunn i bydelene som er Vålerenga Fotball sitt nedslagsfelt. Vålerenga Fotball har drevet målrettet integrering av denne gruppen over en periode på ti år. Dette gjør at Vålerenga Fotball har et rykte som en god klubb å komme til for fremmedkulturelle, derfor søker fremmedkulturelle fra andre steder i byen seg også til Vålerenga.

 

Dessverre har vi fått tilbakemeldinger, internt og eksternt, på at deler av denne gruppen har tidvis ekstrem oppførsel i form av trusler, vold, hærverk med mer. Foreldredeltagelse er en meget viktig brikke i spillernes holdninger, både på og utenfor banen. Vi har merket oss at foreldredeltagelsen blant denne gruppen, både når det gjelder verv som trener, lagleder osv, og vanlig oppmøte på kampene, er liten og hos noen lag lik null.

 

Målsettingen med prosjektet var å tilrettelegge for økt foreldredeltagelse hos familier med fremmedkulturell bakgrunn, først og fremst for å bedre barna sine holdninger på og utenfor banen. I tillegg skulle prosjektet øke kontakten mellom foreldre med ulik kulturell bakgrunn.

 

Prosjektet har vært svært nyttig for Vålerenga Fotball. Det har gitt oss mye kunnskap som gjør at vi har større forståelse for utfordringene i det å få med flere foreldre med fremmedkulturell bakgrunn. Vi kan nå sette i gang tiltak som vi er sikrere på vil ha en effekt, og vi ser allerede effekter. Vi har færre disiplinærsaker etter at vi innførte holdningsavtalene. Da prosjektet startet hadde vi åtte trenere/lagledere med fremmedkulturell bakgrunn. I dag har vi 25.

 

Prosjektet vil bli videreført gjennom ”Vålerenga mot rasisme” og Vålerenga Fotball.

Prosjektleder/forsker

Ane Guro Skaare

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Foreldredeltagelse
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Prosjektet Vålerenga Mot Rasisme
Beløp Bevilget
2003: kr 100 000, 2004: kr 100 000, 2005: kr 100 000
Startdato
06.01.2003
Sluttdato
17.12.2005
Status
Avsluttet