Foreldrenettverk i LTN

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunnen for prosjektet er mangefassettert og har oppstått utifra flere behov, organisasjonsmessige, faglige og personlige, først og fremst behovet for å skape en arena og et arbeid som ikke var der fra før i organisasjonsmessig sammenheng i Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge (LTN). Opplevelsen av at ens barn får en alvorlig hodeskade etter bilulykke med påfølgende behov for livsvarig tilrettelagt og assistert liv, er svært vanskelig å ta innover seg. Ofte er det også slik at flere familiemedlemmer blir skadet eller drept i samme ulykke. Selv opplevde prosjektleder at tilbudet om hjelp til familien var så godt som ikke eksisterende.

 

Målsettingen for prosjektet var å kartlegge muligheten for å etablere et foreldrenettverk i LTN med formål å kunne dekke behov for tilhørighet og kompetanse for foreldre til barn, unge og unge voksne med alvorlig traumatisk hodeskade, skape mestringsvilkår for hjelp til selvhjelp gjennom samtale, opplæring, likemannsutveksling og brukermedvirkning.

 

For gjennomføring av prosjektet er det brukt en rekke metoder og/eller aktiviteter som har det til felles at de inviterer til mellommenneskelig kontakt på ulikt vis. De har hatt som formål både å kartlegge og dekke behov. Aktivitetene har dreid seg om å holde kurs, ha innlegg og poster på andres kurs og konferanser, invitere til møter og samlinger og være tilgjengelig på telefon og mail for kontaktetablering, informasjon, opplæring, likemannsutveksling og motivasjon til å bli brukermedvirker på systemnivå og å bli likemann selv.

 

Av resultater og videre planer vil jeg trekke frem at familiearbeid er satt mer på dagsorden i LTN og i faglig sammenheng. Foreldres/pårørendes slitenhet i en svært vanskelig livssituasjon har kommet tydelig frem. Det kan ta mange år før man klarer å områ seg, mange klarer det ikke. Behovet for faglig bistand til hele familien så tidlig som mulig er avgjørende for håndtering av det ”nye” livet. 17 foreldre/pårørende i ulike deler av landet har sagt seg villig til å være likemann i sitt lag. Prosjektleder ser muligheten for å fortsette noe av arbeidet på frivillig basis til gavn for egen og andres familier og vil drøfte dette med LTN sentralt. LTN sentralt og landsstyret viser at de har forstått betydningen av foreldre/pårørendearbeid og har vedtatt å avsette noe tid og ressurser til videreutvikling av dette arbeidet.

Prosjektleder/forsker

Gudrun Holmøy

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Foreldrenettverk i LTN
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
2005: kr 190 000, 2006: kr 140 000, 2007: kr 140 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
10.02.2008
Status
Avsluttet