Forelsket

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Da LLH søkte om midler fra Helse og Rehabilitering distribuerte vi brosjyren ”Forelsket” for kostpris til skoler, helsestasjon

Da LLH søkte om midler fra Helse og Rehabilitering distribuerte vi brosjyren ”Forelsket” for kostpris til skoler, helsestasjoner for ungdom og skolehelsetjenesten. Mange av instansene hadde ikke råd til å kjøpe den inn, selv til kr 11 pr stk, som kun dekket produksjonskostnadene. Ved å få opptrykk finansiert gjennom Helse og Rehabilitering ønsket LLH å distribuere brosjyren kostnadsfritt til alle ungdomshelsestasjoner og skolehelsetjenester i landet. På den måten kunne vi sikre at ungdom som bor i ”fattige” kommuner også får god og seriøs informasjon om homofili gjennom trygge kanaler.

 

Prosjektets overordnede målsettinger har vært:

·          å forebygge psykiske lidelser og selvmord blant unge lesbiske og homofile. Gjennom positiv informasjonsformidling vil en søke å lette de prosesser disse ungdommene gjennomgår for å akseptere seg selv som lesbiske/homofile

·          motarbeide fordommer gjennom positiv holdningsskaping blant ungdom generelt

 

Hovedmålgruppen for prosjektet var ungdom i alderen 13-17. Andre målgrupper var helsesøstre og lærere.

 

LLH er svært fornøyd med gjennomføringen av prosjektet. Det er tydelig at det fantes et udekket behov for informasjon på området. Etter utsendelsen er vi så å si daglig i kontakt helsesøstre, lærere og ungdom som ønsker mer materiell/informasjon tilsendt.

 

Prosjektet ble gjennomført etter planen. Mange representanter for de aktuelle målgruppene har vært i kontakt med LLH i ettertid og gitt mye ros for resultatet. Selv er LLH meget fornøyd med gjennomføringen av prosjektet. LLH kommer framover til å fortsette å tilby brosjyren til aktuelle målgrupper.

Prosjektleder/forsker

Elin Vestrum

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Forelsket
Organisasjon
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Beløp Bevilget
2004: kr 150 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.10.2004
Status
Avsluttet