Forinformasjon – hørselshemmede

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrund: Forskning inom hörselvården både internationellt (Brooks 1979) och i Norge (Olsholt & Falkenberg 1995, Antonsen & Fa

Bakgrund: Forskning inom hörselvården både internationellt (Brooks 1979) och i Norge (Olsholt & Falkenberg 1995, Antonsen & Falkenberg 1997)) har visat att hörapparater som tillpassas används i liten grad, trots att man gjort stora tekniska framsteg. Hörselrehabiliteringen har visat sig vara mera komplex än man först trodde, därför har sociala, pedagogiska, psykologiska och miljömässiga aspekter fått en allt större betydelse (Borg 1999; Noble & Hetu 1994). Rehabilitering ses som en process som aktivt involverar den som skall rehabiliteras för att han/hon själv skall uppnå bäst möjlig funktion, mästring, självständighet och deltagande i samhället (St meld nr 21, 1998-1999).

 

Målsättning: Ta reda på om förinformationskurs skapade ett bättre grundlag för val av rehabiliteringsväg och förståelse för vad som var realistiskt i ens egen situation, för att kunna uppnå ett bättre vardagsliv. Kursen skulle ge grundlig genomgång av vad som sker när man blir hörselskadad, vilka rehabiliteringsmöjligheter som finns på hörcentral, hjälpmedelscentral och på kompetenscenter för hörselskadade.

 

Genomföring: Genom samarbete med de instanser som normalt ingår i hörselrehabiliteringsprocessen, konstruerades och genomfördes en ”förinformationskurs” för 30 hörselskadade personer innan de påbörjade sin rehabilitering. Förinformationskursen innehöll grundläggande kunskap om hörselnedsättning, konsekvenser av den, hörapparater och andra hörseltekniska hjälpmedel, intresseorganisationer m.m., och hade både en teoretisk och praktisk del.

 

Alla kursdeltagare fick ett kompendium med kursinnehåll och sitt eget hörseltest, att ta med hem, och kunna följa med i under kursen. Vidare fick alla låna samtalsförstärkare som kunde användas under hela kursen, som en försmak till hörapparatanvändning. I tillknytning till kursen gjordes en broschyr som beskriver hur en hörapparatanpassning går till. Gruppen jämfördes med en motsvarande grupp som inte fått förinformationskurs. Cirka tre månader efter det man bestämt vilken/vilka hörapparater man ville behålla fick båda grupperna besvara likadana frågeformulär ( GöteborgsProfilen och Hearing Aid User’s Ouestionnaire).

 

Uppnått resultat: Resultatet från frågeformulären visade tendens till att de som fått förinformationskurs upplevde mindre funktionsnedsättning och handikapp än den grupp som inte fick kursen. Vidare använde förinformationsgruppen oftare hörapparat i båda öronen och använde hörapparaterna mera. Inget av resultaten är statistiskt signifikant, men tendenserna är klara.

 

Förinformationskurs är gott egnad för att förbättra rehabiliteringsresultatet på hörselskadade, och lätt att ta in i den ordinarie arbetsrutinen på hörcentralen.

 

Vidare planer: Hørselhemmedes Landsforbund kommer att sända ett exemplar av rapporten till alla hörcentraler.

Prosjektleder/forsker

Mari Holmberg

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Forinformasjon – hørselshemmede
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Inst.for audiografutdanning, avd. for helsefag, Høgsk i Sør-Trøndelag
Beløp Bevilget
2001: kr 353 000, 2002: kr 172 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet