Forskningspodden

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Forskning på områder som er tabubelagte og som det finnes lite informasjon om, kan bidra til økt kunnskap og bedre behandling. Ved å formidle pågående forskningsforløp og nye forskningsresultater via podcast, kan N.K.S bidra til å demokratisere forskningskunnskap: Pasientgrupper med sjeldne og stigmatiserte lidelser, for eksempel i underlivet, danner sjelden pasientorganisasjoner. De kan mangle sterke frontfigurer som fanger opp og sprer oppdatert kunnskap til myndigheter og pasientgruppen selv. Antallet som lytter til podcast som formidlingkanal stiger hvert år i Norge.

Målsetting

Gjøre forskning lett tilgjengelig for pasienter, pårørende, helseprofesjoner og forskere. Gi håp, kunnskap samt redusere stigma til sårbare grupper med sjeldne diagnoser. Doktorgradsstipendiater når ut med sine forskningsresultater. Bidra til å tette medisinske kunnskapshull.

Målgruppe

1.Mennesker innenfor områdene det forskes på, deres pårørende, helsepersonell, forskningsmiljøene, politiske beslutningstagere, studenter 2.Generell befolkning

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

– Utforming og utvelgelse av tematikk og forskningsforløp av projektgruppen. – Rekruttering av forskere, brukermedvirkere og intervjuer. – Innspilling av episoder, redigering, ferdigstilling. – Lansering sammen med psykologspesialist Bente Sommerfeldt, et kjent navn i forskermiljøet. – Markedsføring gjennom N.K.S sine egne kanaler,nettsider, nyhetsbrev, so/me, på kvinnehelsedagen 2021, studentmagasiner, forskningsinstitusjonene osv. – Evaluering av prosjektet. – Revisjon og rapportering på midler. – Planlegge oppstart av mulig videreføring av prosjektet 2022 basert på prosjektets resultater 2021.

Fremdriftsplan

Kvartal 1 2021: Utarbeide episodenes oppbygging. Ta kontakt, gi informasjon om prosjektet, uttrykke ønske om samarbeid med aktuelle forskere Kvartal 1 2021:Oppstart planlegging av episodenes innhold. Kvartal 2-4 2021: Innspilling av materiell, redigering Kvartal 3-4 2021: Markedsføring Kvartal 4 2021: Evaluering av prosjektet. Revisjon og rapportering på midler. Kvartal 4 2021: Evt videreføring av prosjektet 2022 basert på prosjektets resultater

Prosjektleder/forsker

Elisabeth Torstensen Swärd

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Forskningspodden
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2021: kr 326 000
Startdato
15.01.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring