Forsoningskurs Restorativ Justice

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Prosjektet bygger på erfaringer og resultater fra prosjektet (id 78957: SOS Norge. Samtaleprogram for innsatte) og påfølgende kurs som organisasjonene Prison Fellowship og Stiftelsen Breakthrough har samarbeidet om å gjennomføre ved Bastøy Fengsel og Skien Fengsel. Organisasjonene ønsker gjennom dette prosjektet å kvalitetssikre arbeidet ytterligere og forankre det lokalt til det enkelte fengsel som deltar. Søkerorganisasjonene, som er engasjert i oppfølgingsarbeid overfor innsatte og deres pårørende, ønsker på denne måten å bidra i arbeidet med gjenopprettende prosess.

Målsetting

Styrke deltakernes motivasjon og forutsetninger for å gjenopprette relasjoner til pårørende og offer Kvantifiserte mål for kontakt med og bedrede relasjoner til pårørende og offer Kursmateriell tilpasset det enkelte fengsel. Etablere lokale fagteam som sikrer rekruttering og god faglig kvalitet.

Målgruppe

Innsatte i Bastøy Fengsel, Skien Fengsel, Oslo Fengsel, Trøgstad Fengsel m. flere. Deltakelse er basert på frivillighet, språklige forutsetninger og modenhet.

Antall personer i målgruppen

144

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektforløpet har noen faste elementer som gjentas fire ganger i toårsperioden: A. Informasjon og rekruttering Ulike rekrutteringsformer prøves ut. Kvalifisert utvelgelse foretas av lokal fengselsprest eller annen ansatt som kjenner de innsatte. B. Kursprogrammet Programmet omfatter 8 samlinger, hver à 2,5 timer. Med utgangspunkt i korte forelesninger, utfordres deltakerne til å komme med innspill og dele erfaringer og synspunkter. Innholdet i samlingene bearbeides og reflekteres over i hjemmeoppgaver. Temaene i samlingene er valgt med sikte på å skape og styrke den enkelte deltakers prosess fra bevisstgjøring og erkjennelse av ansvar – til valg, beslutninger og aktive gjenopprettende handlinger. C. Forelesningene Eksterne forelesere benyttes på noen temaer. Dette kan være personer med erfaringskompetanse som offer/lovbryter eller relevante fagpersoner. Kurslederne har ansvar for å skape sammenheng mellom temaene og forelesningene. D. Evaluering Evalueringsskjema som fokuserer det enkelte tema, helhet og gjennomføring fylles ut av den enkelte deltaker ved kursavslutning. Etter 3 og 6 mndr samles gruppa for evaluering av den enkeltes gjenopprettingsarbeid og for å gi støtte og veiledning til nye gjenopprettende handlinger.

Fremdriftsplan

Høsten 2018 benyttes til å legge mer detaljerte planer med aktuelle fengsler samtidig som forsoningskurs gjennomføres i Bastøy Fengsel og Skien Fengsel. for egen regning. Våren 2019 utvides kurstilbudet til å inkludere Oslo Fengsel mens Eidsberg Fengsel legges til høst 2019. I 2020 legges ytterligere to fengsler til, Trøgstad Fengsel (vår) og Ringerike Fengsel (høst). Fagteam for kvalitetssikring etableres i nye fengsler som etter hvert deltar.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport med vedlegg.pdf

Prosjektleder/forsker

Anne-Kari Ljønes Slåttum

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Forsoningskurs Restorativ Justice
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2019: kr 336 000, 2020: kr 379 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
31.12.2022
Status
Avsluttet