«Første gang jeg ble stoppa av politiet var jeg bare 12»

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er gjennom "Black lives matter" og enkelthistorier i mediene satt fokus på etnisk profilering i politiet. Ungdommer i Redd Barna og Agenda X sine lokale prosjekt har også på eget initiativ fortalt om negative med politiet og at stadige «stopp og sjekk» kontroller og visitering preger deres psykiske helse og svekker tilliten til politiet. De forteller at er redde og nervøs for å kanskje bli stoppet igjen. Det er gjort noen studier på tema, men det er behov for mer kunnskap om hvordan yngre ungdommer, jenter og ungdom utenfor Oslo opplever og påvirkes av negative møter med politiet.

Målsetting

Prosjektet vil bidra til å redusere etnisk profilering, den negative påvirkningen dette har på minoritetsungdom og dermed øke minoritetsungdoms livskvalitet og psykiske helse. Kunnskap om hvordan etnisk profilering oppleves og påvirker vil bidra til økt kunnskap og handlingskompetanse hos politiet.

Målgruppe

Vi ønsker å innhente stemmene fra ungdommer i alderen 13- 18år med fokus på yngre ungdommer, jenter og erfaringer fra ungdommer utenfor Oslo.

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Agenda X og Redd Barna vil innhente kunnskap om hvordan ungdommer med minoritetsbakgrunn opplever møter med politiet, om det skjer ofte og hvordan det påvirker dem. Fokuset vil være å avdekke hvordan etnisk profilering og negative møter med politiet preger minoritetsungdommens hverdag og deres psykiske helse. Vi vil gjennomføre samlinger med ungdommer ulike steder i Norge . Samlingene vil gjennomføres i samarbeid med tillitspersoner i ungdomsmiljøene slik at ungdommene føler seg trygge og kan snakke fritt. Vi vil begrense antallet til rundt 5-10 personer i hver workshop slik at alle kan komme til ordet og føle seg trygge til å dele erfaringer. Vi vil også gjennomføre en- til -en samtaler der det er behov for det. Vi vil jobbe spesifikt for å innhente erfaringer fra jenter om temaet da det finnes lite kunnskap om særlig jenters erfaringer fra møter med politiet. Informasjonen fra ungdommene vil samles i en rapport med erfaringer og råd fra minoritetsungdommen. Rapporten vil inneholde konkrete råd og tiltak fra ungdommene selv som vil deles med politiet og andre relevante aktører for å øke deres kunnskap og handlingskompetanse og motvirke etnisk profilering.

Fremdriftsplan

2022: – ansette prosjektleder og opprette ressursgruppe og referansegruppe – kontakte ungdomsklubber og minoritetsrådgivere for rekruttering av minoritetsungdom – rekruttere ungdommer og gjennomføre samlinger ulike steder i Norge 2023: – fortsette rekruttering av ungdommer og gjennomføre samlinger – analysere data og skrive rapport – planlegge og gjennomføre dialogworkshops og spre funn fra rapport i relevante fora og nettverk

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
«Første gang jeg ble stoppa av politiet var jeg bare 12»
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Agenda X – Antirasistisk Senter sin ungdomsavdeling
Beløp Bevilget
2022: kr 590 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring