Fortet-SMS

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektleder har samarbeidet tett med mange forskjellige instanser i Arendal Kommune, Voksenopplæring, mottaksskoler, NAV, private mottak, Arendal Idrettsråd, Aust-Agder Idrettskrets, kommunale bofelleskap, idrettslag (Hisøy IL, Arendal Bokseklubb, IK Grane, Kirkens Bymisjon, Arendal Tritans, ØIF, Arendals Innebandyklubb osv), Lions, Rotary, Refuges Welcome to Aust-Agder. Det har vært en spennende tid hvor nye nettverk har vært etablert og nye systemer- modeller for organisering har vært prøvd ut. Det har i selve målgruppen har det vært stort «gjennomtrekk» da mange enslige mindreårige flyktninger kom uten oppholdstillatelse, fikk først midlertidig opphold og noen har blitt værende mens andre ble sendt andre deler av landet- eller returnert til hjemlandet sitt. Bilde av samarbeidspartnere har derfor også endret seg i takt med situasjonen rundt målgruppen har endret seg. Fra og tilby aktiviteter til større grupper med flyktninger har vi den senere tid kunne jobbe mer målrettet med mindre grupper – og direkte med enkelt personer

Antall personer i målgruppen

150

Oppsummering

  • Prioriteringene fremover er helt klare og styringsgruppen er skal styrkes. Vi ønsker å få endret systemene – som gir varige endringer og samtid etablere nye holdninger og kultur for inkludering.
  • Appen skal styrkes med flere sjåfører og flyktninger som skal ut i aktivitet.
  • Aktivitets undersøkelsen skal bearbeides og gi oss svar på hva flyktningene ønsker seg av aktivitet
  • Inkludering som viktig sak lag/ foreninger i Arendal skal bli flinkere på
  • Cricket klubb skal styrkes- vokse og få flere medlemmer og aktivitet.
  • Elevbedriften skal få enda flere arrangementer

Sluttrapport/artikler (pdf)

extrastiftelsen sluttrapport Fortet sms v2.pdf

Prosjektleder/forsker

Rolf Josephsen

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Fortet-SMS
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2016: kr 450 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet