Fosterlivet og lungesykdommer

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Sykdom og symptomer fra luftveiene er vanlig blant små barn

Bakgrunn: Sykdom og symptomer fra luftveiene er vanlig blant små barn. Det er fortsatt ufullstendig kunnskap om hvilke faktorer som påvirker risikoen for å få luftveissykdom og luftveissymptomer.

 

Målsetting og metode: Dette prosjektet har brukt data fra Nasjonalt folkehelseinstitutts store Mor og Barn undersøkelse til å undersøke om faktorer i fosterlivet og like etter fødsel kan ha betydning for barnets risiko for utvikling av luftveisplager, nedre luftveisinfeksjoner og ørebetennelser frem til 18 måneders alder. Den norske Mor og Barn undersøkelsen er en studie hvor over 100 000 gravide kvinner er inkludert. Spørreskjemadata fra ca 30 000 barn ble brukt til å studere sammenhenger mellom luftveissykdom og et utvalg av faktorer i svangerskapet og de første levemånedene.

 

Resultater: Prosjektets resultater støtter teorier på at faktorer i fosterlivet og like etter fødsel kan ha betydning for barnets risiko for nedre luftveisinfeksjoner, ørebetennelser og symptomer fra luftveiene. Studien fant at mors røyking i svangerskapet økte risikoen for nedre luftveisinfeksjoner, plager fra luftveiene og ørebetennelser. Passiv røyking etter fødsel viste også en sammenheng med luftveisplager. Lav fødselsvekt og for tidlig fødsel var forbundet med økt risiko for luftveissykdom. Andre faktorer i svangerskapet, som mors kroppsmasseindeks og inntak av folattilskudd ble også undersøkt. En høy kroppsmasseindeks hos mor var forbundet med symptomer fra luftveiene hos barna og støtter teorier på at mors fedme under svangerskapet kan påvirke barnet i forsterlivet. Folattilskudd i svangerskapet viste en svak sammenheng med luftveisplager og nedre luftveisinfeksjoner hos barna, og støtter teorier på at inntak av spesielle næringsstoffer kan påvirke aktivitet av gener eller biokjemiske prosesser som kan ha betydning for barnas risiko for sykdom og plager fra luftveiene.

 

Vitenskapelig betydning og videre planer: Studien bidrar til økt forståelse for at faktorer i svangerskap og tidlig barndom kan påvirke riskoen for luftveissykdom. Videre forskning på betydningen av fedme hos mor under graviditeten og mulige effekter av folat-tilskudd er nødvendig. Håberg fortsetter med videre studier av barns risikofaktorer for luftveissykdom.

 

Doktorgradsavhandling:

Håberg SE (2008) Early life exposures and respiratory health in infancy. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8072-481-6 Nr. 686.

 

Artikler:

Håberg SE, Stigum H, Nystad W & Nafstad P (2007) “Effects of Pre- and Postnatal Exposure to Parental Smoking on Early Childhood Respiratory Health.” Am J Epidemiol., årg. 166, nr. 6, s. 679-686.

 

Håberg SE, Bentda YE, Stigum H, Nystad W, Kværner KJ, London S & Nafstad P “Pre- and Postnatal Exposure to Parental Smoking and Acute Otitis Media in Early Childhood.” Innsendt 2009.

 

Håberg SE, Stigum H, London SJ, Nystad W & Nafstad P “Maternal Obesity in Pregnancy and Respiratory Health in Early Childhood.” Paediatric and perinatal epidemiology, under trykking 2009.

 

Håberg SE, London S, Stigum H, Nafstad P & Nystad W “Folic Acid Supplements in Pregnancy and Early Childhood Respiratory Health.” Archives of Disease in Childhood, under trykking 2009.

 

Bentdal YE, Håberg SE, Karevold G, Stigum H, Nafstad P & Kværner KJ “Acute Otitis Media in Early Life: Preterm Birth and Low Birth Weight.” Journal of Pediatrics, under trykking 2009.

Prosjektleder/forsker

Siri Eldevik Håberg

Hovedveileder

Per Nafstad

Detaljer
Program
Forskning (2004)
Prosjektnavn
Fosterlivet og lungesykdommer
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Nasjonalt folkehelseinstitutt, Div. for epidemiologi
Beløp Bevilget
2005: kr 480 000, 2006: kr 485 000, 2007: kr 505 000
Startdato
15.08.2005
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet