Fotball er gøy!

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunnen for ”Fotball er gøy i et tegnspråklig miljø” var at det ikke fantes noen særlig gode tilbud for døve barn og ungdommer som spiller fotball sommerstid. Målet for prosjektet var å tilby flere døve barn og ungdommer enda flere møteplasser der man kunne spille fotball. Felles for alle er at hørselstap og tegnspråk er naturlig for dem. Gjennom denne tilhørigheten har disse barna og ungdommene deltatt på Tine Fotballskole for døve, Norway Cup (Juniorlaget for døve, gutter og jenter), Nordisk/Baltisk ungdomsmesterskap og U-landskamper mot Danmark for å nevne noe.

 

Prosjektets målsetting var å gi døve barn og ungdommer en mulighet til å møtes både sportslig og sosialt med fotball og tegnspråkkommunikasjon som utgangspunkt og dernest stimulere de til å satse på fotball. Erfaring viser at mange døve barn og ungdommer som er integrert i hørende fotballklubber gjerne ikke får den samme oppfølgingen som andre spillere på grunn av at kommunikasjonen ikke fungerer som den skal. Fotball som spill fungerer fint, men når beskjeder skal gis fra trener og lagkamerater sier det seg selv at kommunikasjonen mellom en døv og en hørende trener og spiller ikke blir optimalt hvis ikke tegnspråk benyttes.

 

Prosjektets gjennomføring må sies å ha vært en stor suksess (se første avsnitt angående tiltak) i perioden 2003-2006 (det skal nevnes at det ikke ble i gangsatt aktiviteter i 2005). For første gang opplevde døve barn flere instruktører som kunne tegnspråk på Tine Fotballskole for døve (Sandefjord 2003 og Ørje i 2004). Gjennom et godt apparat med kompetente trenere som kunne tegnspråk løftet vi døvefotballen opp på et høyere nivå med deltagelse i Norway Cup. Senere hevdet Juniorlandslaget for Døve seg godt i kamper mot Danmark høsten 2004. Juniorlaget for Døve (gutter) viste god framgang og senere kom jentene inn for fullt fra 2004. Da hadde vi Juniorlaget for Døve (jenter) og et jentelag med i turneringen. Resultatet av dette har blant annet ført til at enda flere døve jenter spiller fotball i dag på breddenivå (barn, junior og senior).

 

I 2002 overtok Norges Fotballforbund totalansvar for døvefotballen i Norge og fra 1.1.2006 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom NFF og døveklubbene. Et nytt utvalg, Døveutvalget, ble opprettet under NFF der vi fremmer døvefotballen og dens organisering og aktivitet. Hovedvekten av Døveutvalgets arbeid er rettet mot barn og unge opptil 19 år i tillegg til begge A-landslagene for døve (Døveutvalget drifter A-landslagene på egenhånd). Selv om prosjektet nå opphører har vi allerede lagt planer for 2007. Tine Fotballskole for døve blir arrangert i Ørje 5.-8. juli og vi sender begge Juniorlagene for Døve (gutter og jenter) til årets turnering i Norway Cup (29. juli – 4. august). Begge disse tiltakene/aktivitetene vil bli faste innslag i årene som kommer.

Prosjektleder/forsker

Geir Frode Lunden

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Fotball er gøy!
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2003: kr 180 000, 2004: kr 140 000, 2005: kr 250 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet