Fotball for psykisk funksjonshemmede

Søknadssammendrag

Asker Fotball Herrer har i sin visjon at “vi tar samfunnsansvar” og AFH har vist dette i praksis gjennom mange år og flere både innovative og unike prosjekter.
Vi etablerte for ni år siden landets første idretts-/fotball-SFO – et prosjekt som senere er kopiert av rundt 100 idrettslag i Norge og som Norges Fotballforbund nå starter en koordinert satsing på etter vår klubbs modell. I fem år har vi også drevet et unikt prosjekt for unge enslige asylsøkere som fire dager i uken, året rundt, hentes fra mottak på Hvalstad til vårt anlegg og får drevet fotballaktivitet med instruksjon i vår regi – et prosjekt som er lovprist helt opp på ministernivå.

Nå har vi på trappene et både etterspurt og ønsket prosjekt, der vi etablerer et eget fotballag for psykisk utviklingshemmede. Dette er i tråd med Akershus Idrettskrets, Asker kommune og Asker Idrettsråds prioriteter og ønske nettopp om å få til et slikt tilbud i vår kommune.

Dette vil være et fotballtiltak i regionen for personer med psykisk utviklingshemning i alderen 13-40 pluss. Tilbudet henvender seg til spillere i hovedsak bosatt i Asker kommune. Denne fotballgruppa vil være en integrert del av Asker Fotball Herrer på lik linje med våre eksisterende lag – med ukentlige treninger ute på vårt fotballanlegg på Føyka sommerstid og inne i hall vinterstid. Det vil i tillegg bli sosiale aktiviteter og deltagelse på kamper og turneringer. Spillerne vil få Asker Fotball-utstyr og tøy og eksempelvis bli invitert på A-lagets hjemmekamper.

Vi mener vår klubb både har et ansvar og en kompetanse som er svært egnet til å lykkes med dette nå. Vi har allerede svært kompetente trenere, både fotballfaglig og menneskelig, på plass (blant annet vår tidligere A-lagstrener som sivilt jobber nettopp med denne flotte gruppen). Vi har treningssted (ved siden av vårt eget A-lag klart), og vi har hentet både kompetanse fra andre tilsvarende prosjekter og fått på plass et samarbeid med kommunen nå i oppstarten.
For oss er det veldig viktig at vi, når vi nå gjør dette, vil ta disse våre nye spillere på stort alvor. I det ligger et godt og gjennomarbeidet tilbud, forutsigbarhet og sikker drift over år.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Asker United.pdf

Prosjektleder/forsker

Rune Klemetsdal

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Fotball for psykisk funksjonshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2014: kr 372 000, 2015: kr 332 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet