Fotball for psykisk funksjonshemmede

Søknadssammendrag

Asker Fotball Herrer har i sin visjon at «vi tar samfunnsansvar» og AFH har vist dette i praksis gjennom mange år og flere både innovative og unike prosjekter.
Vi etablerte for ni år siden landets første idretts-/fotball-SFO – et prosjekt som senere er kopiert av rundt 100 idrettslag i Norge og som Norges Fotballforbund nå starter en koordinert satsing på etter vår klubbs modell. I fem år har vi også drevet et unikt prosjekt for unge enslige asylsøkere som fire dager i uken, året rundt, hentes fra mottak på Hvalstad til vårt anlegg og får drevet fotballaktivitet med instruksjon i vår regi – et prosjekt som er lovprist helt opp på ministernivå.

Nå har vi på trappene et både etterspurt og ønsket prosjekt, der vi etablerer et eget fotballag for psykisk utviklingshemmede. Dette er i tråd med Akershus Idrettskrets, Asker kommune og Asker Idrettsråds prioriteter og ønske nettopp om å få til et slikt tilbud i vår kommune.

Dette vil være et fotballtiltak i regionen for personer med psykisk utviklingshemning i alderen 13-40 pluss. Tilbudet henvender seg til spillere i hovedsak bosatt i Asker kommune. Denne fotballgruppa vil være en integrert del av Asker Fotball Herrer på lik linje med våre eksisterende lag – med ukentlige treninger ute på vårt fotballanlegg på Føyka sommerstid og inne i hall vinterstid. Det vil i tillegg bli sosiale aktiviteter og deltagelse på kamper og turneringer. Spillerne vil få Asker Fotball-utstyr og tøy og eksempelvis bli invitert på A-lagets hjemmekamper.

Vi mener vår klubb både har et ansvar og en kompetanse som er svært egnet til å lykkes med dette nå. Vi har allerede svært kompetente trenere, både fotballfaglig og menneskelig, på plass (blant annet vår tidligere A-lagstrener som sivilt jobber nettopp med denne flotte gruppen). Vi har treningssted (ved siden av vårt eget A-lag klart), og vi har hentet både kompetanse fra andre tilsvarende prosjekter og fått på plass et samarbeid med kommunen nå i oppstarten.
For oss er det veldig viktig at vi, når vi nå gjør dette, vil ta disse våre nye spillere på stort alvor. I det ligger et godt og gjennomarbeidet tilbud, forutsigbarhet og sikker drift over år.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Asker Fotball startet prosjektet med møter og samarbeid med kommunen, Akershus idrettskrets og Asker Idrettsråd. Prosjektplan ble utarbeidet og forankret i styret til Asker Fotball. Vi jobber etter prosjektmodellen PDCA, plan do check act. Vi fikk tidlig satt en god prosjektorganisering og med langsiktig finansiering gjennom Exstrastiftelsen. Dette ga oss ro til å fokusere på innholdet og kvaliteten i prosjektet. Vi fikk inn god sosial kompetanse tidlig i prosjektet, både på trener og leder siden. Vi hadde også gode møter med kommunen for rekruttering av spillere. Vi har hatt fokus på kontinuitet, stabilitet og forutsigbarhet på områder som treningstider, trenere, ledere og aktiviteter. Vi har fulgt prosjektplan og hatt hyppige prosjektmøter, samt at vi har rapportert prosjektet inn til ledermøter og styremøter. Vi har hatt følgende organisering av aktiviteten: – Prosjektleder , Integreringsanvarlig, Hovedtrener, trener, bussjåfør I perioden har vi øket antall personer rundt laget. Dette grunnet økning i antall spillere i perioden.

Antall personer i målgruppen

19

Oppsummering

Prosjektet har vært en formidabel suksess. Fra å ha 5 spillere til en prøvetrening til 19 spillere på 2 lag som nå er integrert i Asker Fotball på linje med alle de andre lagene. Asker United er definert som en prioritert aktivitet i strategiplanen for Asker Fotball og er dermed sikret videre drift.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Asker United.pdf

Prosjektleder/forsker

Rune Klemetsdal

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Fotball for psykisk funksjonshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2014: kr 372 000, 2015: kr 332 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet