Fotball og funksjonsnedsettelse

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Norges Fotballforbund (NFF) har i mange år jobbet med inkludering og har i handlingsplaner nedfelt klare mål og tiltak for dette arbeidet. Fotballen er en viktig sosial arena for veldig mange barn. NFF inkluderer personer med funksjonsnedsettelser, og vi ser at dette er en arena der denne gruppen ikke bare kommer for å spille fotball og trene, men at den også er en sosial arena, der de møter venner og får et miljø som blir en viktig del av livene deres. NFF ønsker nå å rette enda større fokus på barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser.

Målsetting

Opprette 25 fotballtilbud forankret i klubb. Tilbudene deles inn i 4 målgrupper som nevnt tidligere. Vi ønsker å skape gode miljøer sammen med klubber som fungerer godt, og som har et brennende ønske om å inkludere denne gruppen.

Målgruppe

– Barn og unge med CP – Barn og unge med nedsatt hørsel – Barn og unge med nedsatt syn – Barn og unge med utviklingshemming

Antall personer i målgruppen

400

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet vil koordineres av en prosjektleder som har arbeidssted på Ullevål Stadion, NFF sine lokaler men vil samarbeide tett med inkluderingsansvarlige i NFF sitt krets apparat, regionkonsulentene i NIF som jobber med målgruppene samt de aktuelle klubbene der aktiviteten skal foregå. Se ellers detaljert beskrivelse i prosjektbeskrivelsen.

Fremdriftsplan

Prosjektet vil starte i januar 2017 med kartlegging av potensielle miljøer. Målet er å kunne gjennomføre kick off på de ulike stedende våren og høsten 2017. Oppstart i lokale klubber med jevnlig aktivitet skal være på plass høsten 2017. Videre vil hvert år vil ha sitt årshjul der framdriften er å skape nye miljøer hvert år, forankret i klubb og vil gi flere og flere barn og unge mulighet til å utøve fotball organisert i klubb.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet har vært styrt av prosjektleder med hjelp fra fotballkretsene. Informasjon gikk ført ut til alle ansatte i krets som jobber med inkludering. Her ble det informert om at NFF hadde mottatt prosjektmidler og at man ønsket samarbeid for å nå målet om nye barnelag. Det ble i tillegg gjennomført møter med CP foreningen, Habiliteringstjenesten med landsomfattende ansvar for CPOP (Cerebral Parese oppfølgingsprogram). Kretsene bidrog med å gjennomføre aktivitetsdager og Kick-off. Dette for å samle aktuelle barn som kunne bli en del av et nytt tilbud. Klubbene var flinke til å bruke lokal media for reklame om tilbudet og vi fikk positiv tilbakemelding fra foreldre og andre på at dette var satt i gang. Der man fikk nok spillere startet arbeidet med å forankre tilbudet i klubb, samt skaffe trener. Det vil har opplevd som den største utfordringen er å skaffe til veie nok trenere. Dette er også noe av grunnen til man ikke er i mål med alle de ti lagene i 2017.

Antall personer i målgruppen

54

Oppsummering

Prosjektet viser at det er gode muligheter for å videreføre en slik type jobbing. Et samarbeid mellom særforbund, krets og klubb. De lag som er på trappene vil bli fulgt opp til tross for at prosjektet legges ned. Videre vil nye miljøer jobbes med og økonomiske ressurser vil bli lagt til rette for at det skal være mulig å få opp nye lag.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport ES 2017 NFF.pdf

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Jensen Mizda

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Fotball og funksjonsnedsettelse
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 160 000, 2018: kr 170 000
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
18.01.2018
Status
Avsluttet