Fotball som virkemiddel for integrering

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet er at Nesna har et mottak for asylsøkere, samt bosatte flyktninger, derav en egen avdeling med bosatte mindreårige organisert gjennom barnevernet. Mange har ønske om å spille fotball
2. Målsettingen er å øke integreringen ved å få inn flere innvandrere i vårt fotballtilbud.
3. Målgruppen er bosatte enslige mindreårige, samt barn og unge i mottaket.. Likevel er det slik at «våre» barn og unge må involveres i prosjektet for at dette skal lykkes.
4. Gjennomføring gjennnom oppstart av et eget lag i 6.divisjon, der grunnstammen er bosatte flyktninger, men også et tilbud til egne.
5. Prosjektet vil gi flere et godt aktivitetstilbud, samt terskelen for å bli med skal bli lavere
6. Oppstart Nesna 2 (6.div lag). I tillegg inviteres alle barn opp til 16 med på trening på de aldersbestemte lagene. Vår 2012. På høsten 2012 håper vi å få arrangert et rekrutteringsdommerkurs for alle som vil, i klubben. Alle opp til 12 år inviteres med på klubbens egen cup i september.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0291.pdf

Prosjektleder/forsker

Torill Risøy

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Fotball som virkemiddel for integrering
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 49 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet