Fotballtilbud for utviklingshemmede

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet har blitt gjennomført som fire fotballturneringer per sesong i 2016 og 2017. Dvs. med første turnering i april og siste i september/oktober. Vi har samarbeidet med klubbene som har tilbud til utviklingshemmede, slik at de blir stående som teknisk arrangør hver sin gang. Ved å gjøre det på denne måten, vil klubbene få opplæring og bli drevne arrangører, som på sikt får stor kompetanse innen fotballaktivitet for utviklingshemmede. Klubbene som har gjennomført turneringene har søkt og fått tildelt midler til bruk på sine arrangementer.

Antall personer i målgruppen

200

Oppsummering

Dette prosjektet vil vi fortsette med, og midlene vi har fått tildelt gjennom ExtraStiftelsen har vært svært viktige for å få prosjektet på beina og stabilisert det. Det vil også til neste år bli gjennomført 4-5 nye turneringer for denne målgruppen, og det langsiktige målet er at vi får opp flere klubber i Sunnmøre Fotballkrets som prioriterer aktivitet for utviklingshemmede. Til neste år vil fotballkretsen sette av midler der klubber som har tilbud for utviklingshemmede kan søke om støtte til gjennomføring av turneringer.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – fotballtilbud for utviklingshemmede.pdf

Prosjektleder/forsker

Veronica Nerland Madsen

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Fotballtilbud for utviklingshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2016: kr 60 000, 2017: kr 20 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
16.12.2017
Status
Avsluttet