Fotspor

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

På Sørenga i Oslo har Geir Kåre Nyland (GK), 30 år gammel, pappa, kjæreste, MMA-fighter stupt og truffet bunnen med hodet først. Han har ingen følelse fra brystet og ned og blir fortalt av at han må belage seg på et liv i rullestol. Hva skjer med et menneske sitt liv, sitt sinn, når du blir utsatt for en så dramatisk livsendring? En historie om å det å gå igjennom en livskrise og å ha det tøft psykisk, i en nær og sterk dokumentarserie. Mental Helse skriver: En av to sliter med psykiske problemer og like mange har gått igjennom en livskrise. Menn er de som er dårligst til å oppsøke hjelp eller å snakke åpent om det de går igjennom (Folkehelserapporten FHI 2020). To av tre som begår selvmord er menn. Det er ikke like lett å få mennesker, og særlig unge menn, til å lese om mental helse i bøker og brosjyrer. Vi ser at vi må bruke flere medieplattformer for å nå de vi ønsker. «Fotspor» har en unik mulighet til å nå ut til disse. Vi etterlyser også åpenhet om psykiske problemer, særlig fortalt fra menns ståsted. Gjennom en dokumentarserie som dette vil det være lettere å nå den målgruppa som vanligvis er vanskelig å nå og GK kan være et talerør som inspirerer og bidrar til at det er i orden å snakke om det når man har det vanskelig og at det er viktig å oppsøke og ta imot hjelp.

Aktivitet/tiltak/metode

Pilot: https://vimeo.com/manage/videos/628987072 Passord: A5Film Det skal lages en dokumentarserie på lik måte som vi vanligvis lager dokumentar. Målgruppa er ungdom og voksne menn mellom 18-60 år, men også pårørende, venner, psykisk helsearbeidere, politikere, beslutningstakere og folk generelt. Måloppnåelse:Levere ferdig serie til TV2, Mental Helse og Stiftelsen Dam. Seriens seertall blir målt gjennom SSB sine målinger. A5 films koordinator skriver en rapport fra referansegruppemøtene med tilbakemeldinger fra de oppmøtte. Effekten av serien blir målt ved engasjement i SOME og antall medieoppslag. Registrering antall unge, foreldre og pårørende som tar kontakt med Mental Helse chat-tilbud, hjelpetelefonen og andre tilbud de har, før og etter serien. Mental Helse skriver rapport sine relaterte prosjekter hvor filmen er brukt, med tilbakemeldinger fra brukere. Antall klikk og delinger fra sosiale medier og antall lesere av nyhetsblad, medlemsblad, hjemmeside. Antall medieoppslag om psykisk helse i kjølvannet av serien. Vi har taushetsplikt ifh til det alle medvirkende deler med oss. I tillegg tar vi innhenting, oppbevaringen og behandling av personopplysninger på alvor. Kontrakter og annet konfidensielt materiale oppbevares i en lukket mappe på Drop Box som kun Mari og Silje i A5 film har tilgang til ved passord. Filmede opptak tas vare på, på et sikkert sted hvor ingen andre har tilgang. Kontrakter og underskrifter lagres i to år etter at serien er sendt og så slettes det. Medvirkende kan be om å få sin informasjon slettet hvis de trekker seg ut av prosjektet. Medvirkende er alltid enig i når det skal gjøres opptak og får se dokumentarserien før den blir vist og gir tilbakemelding til oss. Vi følger «vær varsom-plakaten» når vi gjennomfører en produksjon. Både produsent og regissør har lang erfaring med dokumentarproduksjoner hvor man har filmet mennesker i sårbare situasjoner og oppfølging av disse. Det foreligger HMS-plan med bl. a rutiner for MeToo og HMS

Antall deltakere

8

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Filmmediet (i denne sammenhengen – en dokumentarserie) er kraftfullt og har den unike muligheten til å kommunisere ut til folk ved å vise virkeligheten slik den er. Til å skape identifikasjon og berøre gjennom medvirkende og deres historier slik at seeren blir engasjert. Det blir da lettere å forstå og ta inn det vi ønsker å presentere av tema og budskap. Denne dokumentarserien vil kunne nå bredt da den har en kommersiell verdi og interesse, og budskapet vil kunne nå ut også til mennesker som ikke ville ha oppsøkt informasjon om psykisk helse direkte i utgangspunktet. Vårt nettverk på Sunnaas og tiden vi har vært der for å følge GK, viser også et stort behov for å se oppdaterte filmer og historier om mennesker som går gjennom traumer som dette, både for pasienter og pårørende. I tillegg til det Mental Helse etterlyser, som vi har nevnt tidligere. Denne serien skal kunne gi innsikt og kunnskap for brukere, inspirasjon til å be om hjelp og vite hvor man oppsøker hjelp også for pårørende (Vi deler også GK sin familie og kjærestes opplevelse som pårørende i serien) og andre involverte. Helsepersonell, mennesker som jobber med både voksne og unge, venner og foreldre vil ha en stor verdi av en denne serien. Den skal skape åpenhet, diskusjon rundt temaet og gi forståelse for hvordan å ha det psykisk vanskelig. Kunnskap og innsikt vil gi oss mot til å engasjere oss når tragedien rammer noen vi kjenner, til å forebygge og være gode medmennesker. At terskelen for å snakke med hverandre om disse tingene blir lavere og at det blir større aksept for å ha det vanskelig. Bidra til at pasienter og pårørende kan få kunnskap og inspirasjon til å håndtere egen situasjon, og oppsøke hjelp før det går for langt. Omtale i medier og sosiale plattformer om psykisk helse.

Plan for gjennomføring

Vi savner virkelighetsnære serier hvor ekte folk, viser sårbarhet og styrke. GK kan bli et forbilde og nå ut mange i en ærlig og upolert fremtoning, som kan gi et realistisk innblikk i det å ha det vanskelig psykisk. Vi har filmet GK dokumentarisk frem til nå og har vært med på øyeblikkene som er ekte. Vi har fulgt hans prosess mot å prøve å gå igjen, relasjonene som endres, å komme seg gjennom dagene med tunge tanker og å finne tilbake til livet. Ved hans side står kjæresten, Kristina, som også har fått livet sitt snudd opp ned. En historie om fundamental livsendring og hva det gjør med oss, med alvor, men også med humor og håp. Vi har vært med på oppturer og nedturer og har kommet nært på, men alt gjort med kjærlighet for å forstå og gi innsikt og bli glade i GK. Ut ifra dette ønsker vi å skape FOTSPOR, en nær og sterk serie som tar psykisk helse på alvor, som bryter ned fordommer og bygger broer. Vi søker om midler til ferdigstillingsfasen. I samarbeid med Mental Helse setter vi sammen en referansegruppe vi skal ha testvisninger for i tillegg til tema- debattkvelder med lokallagene. A5 films koordinator vil gjøre all organisering rundt dette. 01.05.2023 01.09.2023 Møter med referansegruppe. Første møte mai 2023 01.12.2023 15.05.2024 Opplegg med lokallag. Forberedelser først, temakveld nr 1: 15.jan, temakveld 2 blir mars. Debattkveld 2. mai 15.02.2023 15.09.2023 Redigering. Restopptak 15.10.2023 01.12.2023 Lydetterarbeid/fargekorrigering 01.01.2024 Levering 01.01.2024. 01.05.2024 Premierelansering, sluttrapporteringer/økonomi 01.02.2024 01.07.2024 Datainnsamling/behandling av resultatmål. Leverer dataene til Damstiftelsen juli 2024. Gjøres av A5 film v/Silje Jacobsen

Prosjektleder

Mari Bakke Riise

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Fotspor
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
A5 film
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
15.02.2023
Sluttdato
02.05.2025
Status
Under gjennomføring