Fra gata til idrett

Søknadssammendrag

Way Forward søker støtte over tre år til prosjektet ?Inkludering gjennom idrett?. Å integrere ungdom med innvandrerbakgrunn inn i det norske samfunnet, med idrett som virkemiddel. Målgruppen er ungdom med innvandrerbakgrunn mellom 12 og 19 år, med spesielt fokus på jenter. Prosjektet har tidligere fått støtte for sine aktiviteter i Bergen og er midt i sitt tredje år der. Grunnet gode resultater der både barn og ungdom med flerkulturell bakgrunn, og deres foreldre, har engasjert seg i ulike idrettslag ønsker Way Forward å utvide prosjektet til andre kommuner. I denne omgang vil organisasjonen søke om støtte til å starte opp i Fjell kommune. Vi håper på å kunne inkludere Sund kommune fortløpende.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0416.pdf

Sluttrapportsammendrag

Richard Kiwanuka ankom Norge i 1996 som en enslig mindreårig flyktning fra Uganda og ble gjennom egen erfaring klar over utfordringene fremmedkulturelle barn og unge har når det gjelder integrering. Han opplevde hvordan idretten har fantastisk evne til å likestille utøvere uavhengig av etnisitet, religion eller klær, og at idretten favner noen av de “norskeste” begrepene; frivillighet og dugnad. Han startet Way Forward, som har som mål å integrere fremmedkulturelle barn og unge i samfunnet – gjennom idrett. I dag leder han 2 organisasjoner; Way Forward og Bring Children From Streets (som jobber for foreldreløse i Uganda). I 2007 fikk han Ildsjelsprisen for arbeidet med Nsumba Barnehjem i Uganda. Audun Lysbakken utropte Richard til Årets Forbilde. Samme år fikk han den internasjonale prisen Top 10, ble tildelt Bergen Kommunes Likestillingspris i 2012. I 2013 fikk han prisen Barn av Jorden. Way Forwards målgruppe er vanligvis 6-9 år, men i “Fra gata til idrett”, var fokuset på barn og unge med fremmedkulturell bakgrunn fra 12-19 år, med særlig fokus på jenter. Gjennom samarbeid med skoler, institusjoner og idrettslag gis ungdom med flerkulturell bakgrunn et tilbud og ikke minst nødvendig informasjon. Møter med foreldre og familie sikrer støtte i hjemmet. Vi har gjennomført skiturer, samt lederkurs der målgruppen har vært både etnisk norske og ungdommer med fremmedkulturell bakgrunn. Støtten fra Stiftelsen Dam har gjort organisasjonen mer systematisk og effektiv, samt gitt kompetanse til å tilegne seg kunnskap på en helt annen måte. Way Foward har rekruttert 47 unge med flerkulturell bakgrunn inn i eksisterende idrettslag, der de deltar regelmessig. 8 foreldre er blitt engasjert i barnas aktiviteter. For å få ungdommene med må man gjerne møte opp på døren for å prate med foreldre, verger eller søsken. Det har ført til at ikke bare unge blir engasjert, men også foreldre og andre i familien: som publikum, frivillige, trenere eller sjåfører. Vi er stolte over at to jenter som begynte på svømmekursene nå er utdannete svømmeinstruktører og positive rollemodeller for jenter som vil lære å svømme. Vi vil fortsette å jobbe mot kommuner, fylker, stat, og andre frivillige organisasjoner for å vise hvilket fantastisk verktøy idretten er for å integrere, inkludere og utnytte ressursene i det flerkulturelle miljøet. Organisasjonen vil søke om andre stønader, og vil fortsette arbeidet med å få integrert metoden som ble brukt inn i det offentliges arbeidsoppgaver.

Prosjektleder/forsker

Richard Kiwanuka

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Fra gata til idrett
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2011: kr 299 000, 2012: kr 299 000, 2013: kr 299 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet