Fra gata til idrett

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Det er et økende antall ungdom med innvandrerbakgrunn i Bergen, som er lite engasjert i organiserte aktiviteter, blant annet idrett. Å være medlem av organiserte aktiviteter, spesielt i nærmiljøet, kan bidra til en bedre integreringsprosess. Innvandrerungdom har ofte større hindere for å bli med i organisert idrett, og jenter har spesielt mange.

2. Målsetting
Å integrere innvandrerungdom, spesielt jenter, i det norske samfunnet, ved å bruke idrett som middel, gjennom bruk av Street Motivators.

3. Målgruppe
Ungdom med innvandrerbakgrunn, spesielt jenter, i alderen 12 til 19 år.

4. Prosjektets betydning
Dette er et felt som det er jobbet lite praktisk på, og som Way Forward har hatt veldig positive erfaringer fra. Vi vil bruke de erfaringene vi har samlet oss og satse på en åpen kommunikasjon med miljøene der disse ungdommene vanker for å rekruttere dem og å få dem til å bli i den organiserte idretten. Vi satser på å få opp prosenten av innvandrerungdom i organisert idrett til omtrent det samme som for norske ungdommer i Bergen, innen tre år.

5. Fremdriftsplan
År 1 er fokus på å skape gode samarbeidsavtaler, behovsundersøkelse og skape positive relasjoner med ungdommen.

De neste årene vil vi utvide med flere ungdommer, flere idrettslag og flere aktivitetstilbud, samt flere foreldre som er involvert.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0341.pdf

Sluttrapportsammendrag

Richard Kiwanuka ankom Norge i 1996 som en enslig mindreårig flyktning fra Uganda. Han ble gjennom egen erfaring klar over utfordringene barn og unge med flerkulturell bakgrunn har med å bli integrert i det norske samfunnet. Han opplevde også hvordan idretten har en fantastisk evne til å likestille utøvere uten tanke på etnisitet, religion eller klesplagg. Han startet derfor en organisasjon Way Forward, som har som mål å integrere barn og unge med flerkulturell bakgrunn inn i det norske samfunnet gjennom idrett. Målgruppen er fra 6 til 19 år, men i prosjektet som fikk støtte fra Stiftelsen Dam var fokuset på barn og unge med flerkulturell bakgrunn mellom 12 og 19 år, med et særlig fokus på jenter.
Way Forward har samarbeidet med skoler, offentlige institusjoner og idrettslag for å gi ungdom med flerkulturell bakgrunn et tilbud. Organisasjonen har også hatt flere møter med foreldre og familie til ungdommene for å sikre støtte i hjemmet. Way Forward har gjennomført flere skiturer samt et lederkurs, der målgruppen har vært både etnisk norske og ungdommer med flerkulturell bakgrunn. Støtten fra Stiftelsen Dam har ført til at organisasjonen har klart å bli mer systematisk og effektivt i sitt arbeid med problemstillingen, samt kunnet tilegne seg kunnskap om området på en helt annen måte.
Way Foward har rekruttert 175 ungdommer med flerkulturell bakgrunn inn i eksisterende idrettslag. 36 foreldre er blitt engasjert i barnas aktiviteter. For å få ungdommene med i idrett må man gjerne møte opp på døren for å prate med foreldre, verger eller søsken, hvilket har resultert i at ikke bare ungdommen blir engasjert, men også foreldre og andre familiemedlemmer, enten som publikum, frivillige, trenere eller sjåfører. Ikke minst er vi stolt over at to av jentene som begynte på svømmekursene våre, nå er utdannet som svømmeinstruktører og er positive rollemodeller for jenter med flerkulturell bakgrunn som ønsker å lære å svømme.
Way Forward vil fortsette å jobbe mot kommuner, fylker, stat, og andre frivillige organisasjoner for å vise hvilket fantastisk verktøy idretten er for å integrere, inkludere og tappe inn på de store ressursene som finnes i det flerkulturelle miljøet. Prosjektet i Bergen, i regi av Stiftelsen Dam, er nå ferdig, men organisasjonen vil søke andre støtter og vil fortsette arbeidet med å få integrert metoden som blir brukt inn i det offentliges arbeidsoppgaver.

Prosjektleder/forsker

Richard Kiwanuka

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Fra gata til idrett
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Way forward
Beløp Bevilget
2009: kr 398 000, 2010: kr 391 000, 2011: kr 391 000
Startdato
05.01.2009
Sluttdato
05.12.2011
Status
Avsluttet