Fra gata til idrett

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Det er et økende antall ungdom med innvandrerbakgrunn i Bergen, som er lite engasjert i organiserte aktiviteter, blant annet idrett. Å være medlem av organiserte aktiviteter, spesielt i nærmiljøet, kan bidra til en bedre integreringsprosess. Innvandrerungdom har ofte større hindere for å bli med i organisert idrett, og jenter har spesielt mange.

2. Målsetting
Å integrere innvandrerungdom, spesielt jenter, i det norske samfunnet, ved å bruke idrett som middel, gjennom bruk av Street Motivators.

3. Målgruppe
Ungdom med innvandrerbakgrunn, spesielt jenter, i alderen 12 til 19 år.

4. Prosjektets betydning
Dette er et felt som det er jobbet lite praktisk på, og som Way Forward har hatt veldig positive erfaringer fra. Vi vil bruke de erfaringene vi har samlet oss og satse på en åpen kommunikasjon med miljøene der disse ungdommene vanker for å rekruttere dem og å få dem til å bli i den organiserte idretten. Vi satser på å få opp prosenten av innvandrerungdom i organisert idrett til omtrent det samme som for norske ungdommer i Bergen, innen tre år.

5. Fremdriftsplan
År 1 er fokus på å skape gode samarbeidsavtaler, behovsundersøkelse og skape positive relasjoner med ungdommen.

De neste årene vil vi utvide med flere ungdommer, flere idrettslag og flere aktivitetstilbud, samt flere foreldre som er involvert.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0341.pdf

Prosjektleder/forsker

Richard Kiwanuka

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Fra gata til idrett
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Way forward
Beløp Bevilget
2009: kr 398 000, 2010: kr 391 000, 2011: kr 391 000
Startdato
05.01.2009
Sluttdato
05.12.2011
Status
Avsluttet