Fra isolasjon og ensomhet til fellesskap og aktivitet

Søknadssammendrag

Koronasituasjonen ført til betydelige begrensninger for medlemmene på Fontenehuset i Oslo. Oppsummert ser vi dette som de største utfordringene:

  • Vanskeligere å få til god relasjonsbygging gjennom arbeidsrettet dag på grunn av begrensning i antall, avstand og munnbind.
  • Redusert fysisk aktivitetstilbud som har ført til at medlemmene oppgir at de har fått en dårligere fysisk helse.
  • Redusert sosialt- og aktivitetstilbud har ført til økt grad av isolasjon og ensomhet blant medlemmene.

Fontenehuset har alltid åpent gjennom sommeren. Tilbudene medlemmene normalt har, som behandling, fastlege og annet støtteapparat, faller bort. Familie og venner reiser på ferie, mens de selv ikke har det samme muligheter til ferieavvikling som andre i samfunnet. Viktigheten av våre sosiale programmer og fysisk aktivitetstilbud øker derfor enda mer på sommeren. Flere har ikke økonomi til å dra på ferie eller noen å besøke. Selv om det er noe stillere i sommermånedene er behovet for sosial samvær og aktivitet enda større enn ellers i året.

Prosjektmidlene fra Stiftelsen Dam gir oss mulighet til å styrke vårt program på tre områder:

  1. Utvide det fysiske aktivitetstilbudet ved å gi medlemmene tilbud om utendørs yogakurs i juni, juli og august.
  2. Utvide tilbudet til unggruppen gjennom å tilby aktiviteter for å gjenskape samhold og engasjementet i gruppa. I juni, august og september kan vi tilby aktiviteter som frisbeegolf, boblefotball, klatring og turer i skogen.
  3. Utvide sosialt programtilbud gjennom å tilby et utvidet sommerprogram. Gjennom 8 ukentlige aktiviteter skal vi spille minigolf, klatre, besøke museer og dra på tur.

Prosjektet vil motivere medlemmer til å komme ut av isolasjon og igjen få oppleve å være del av fellesskapet. Det vil inspirere den enkelte til å bli mer aktiv, og med dette styrke både den fysiske og psykiske helsen. Prosjektet vil være startskuddet for å starte prosessen med å reparere de mange konsekvensene av pandemien.

Prosjektleder

Hege Nordli

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Fra isolasjon og ensomhet til fellesskap og aktivitet
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
Kr 106.242
Startdato
26.05.2021