Fra offer til kriger

Siden juni i år har fem unge kvinner deltatt i prosjektet Fra offer til kriger. Resultatene har meldt seg raskt, og nylig fikk de besøk av helseminister Bent Høie.

Gleden var stor da helseminister Bent Høie besøkte prosjektet. Foto: Pia Prestmo/Stiftelsen Dam

– Vi har lært å tenke annerledes. Da begynner man også å handle annerledes, forteller kursdeltaker Téa Heggland.

Hun har nettopp startet et enkeltmannsforetak, og har mye på hjertet når helseministeren har tatt turen til Sandnes for å få vite mer om prosjektet.

Ta regien på eget liv

Fra offer til kriger er et eksempel på hvordan man kan få gode resultater ved å tenke litt utradisjonelt, tilpasse tilbudet til deltakerne og møtes utenfor den vanlige rammen for psykisk helse.

Deltakerne treffes på «nøytrale» steder, ofte caféer, hvor de arbeider med å selv ta regien på sitt liv og definere seg bort fra offerrollen. De distanserer seg fra sykdomsfokus og legger trykket på deltakelse i samfunnet. Flere av deltakerne har allerede tatt steget fra passiv til aktiv: noen har begynt med studier, andre er i jobb.

Prosjektet er ikke en del av det kommunale helsetilbudet, men er finansiert av Stiftelsen Dam, som er landets største pengeutdelende stiftelse. Pengene går til helseprosjekter over hele landet. Mental Helse er medlem i stiftelsen, og Fra offer til kriger er blitt tildelt midler gjennom dem.

– Dere er selv de beste bevisene på at dette kurset fungerer, sier helseminister Bent Høie.

Definerer seg som kriger

– Slik jeg oppfatter Fra offer til kriger, dreier dette seg om en omdefinering av seg selv. Dersom du ser deg selv som et offer, flyter man bare med og er gjenstand for andres valg og handlinger. Om man derimot definerer seg selv som en kriger, er det deg selv som tar grep og blir sjef over eget liv.

Linda Øye og Bjarne Johansen er prosjektledere og understreker viktigheten av at kurset skal tilpasse seg deltakerne, ikke omvendt. De er overveldet over den positive responsen, og ser frem til evalueringen av prosjektet.

– Kanskje er dette en ide som kan vokse og bidra til at flere igjen kan bli aktive samfunnsdeltakere.


Sluttrapport

Bakgrunn

På bakgrunn av erfaringer gjort i stigmasamlinger i regi av MH Sør Vest siden 2010 så jeg at deltakerne opplevde en selvutvikling med jobbing i egenstigma. Jeg ville videreutvikle dette inn i et eget kurs, og ha med fagkompetanse. Målsetningen var at deltakernes egendefinerte mål var motivasjon til å få en reell deltakelse i samfunnet.

Oppsummering

Har oppstart av nytt kurs i Oslo 23.februar. Fortsetter med en blanding av fag og erfaringskompetanse. Denne gangen med Pernille Næss, som er utdannet lege. Er også i dialog med flere andre om å kurse flere kursholdere fag og erfaring til å kjøre kurs flere steder i landet. Jobber hele tiden for å skaffe finansiering til dette. Også jobbe inn mot næringsliv og nav.

Prosjektgjennomføring

Jobber utfra tilbakemelding fra den enkelte deltaker på hva de trenger. Hatt 8 samlinger basert på tema som vi plukket opp i loggbøkene. I tillegg har det vært et tilbud om individuell oppfølging etter behov. Da har det vært en grunntanke at de tar kontakt med den de ønsker, etter hva de behøvde oppfølging ift. (Fag/erfaring) Det har vært en bærende tanke om at “Du er 100% ansvarlig for eget liv. Ikke hva som skjer deg, men hvordan du håndterer det. Derfor har det også vært opp til deltakerne å ta kontakt ved behov. Ei deltaker sa: “Linda er liksom min GPS. Jeg skriver inn hvor jeg skal, så legger hun opp en rute som passer for meg. MEN jeg må gå veien selv” Vi har sett nødvendigheten av at vi er Sosiale entrepenører. Det har vært viktig at vi ikke er en del av de allerede eksisterende tilbudene. Dette har gjort at vi følger deltakerne uavhengig av tilbud. (Nav, kommune, sykehus, skole ol)

Resultater

1 deltaker er kommet tilbake i arbeid etter lang tids sykemelding. 1 deltaker er kommet i ordinær videregående skole og beskriver “et nytt liv”, etter å ha vært inn og ut av sykehus siden hun var 14 år (nå 20) 1 deltaker er i ordinært arbeid, etter år på AAP 1 deltaker har startet på høyskole etter år på AAP 1 deltaker er på jakt etter leilighet etter 5 år på institusjon. En som eier et IT firma ønsker et kurs rettet mot næringsliv basert på samme prinsipper, mtp nedgang i sykefravær og personlig vekst.

Antall personer i målgruppen

5

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Fra offer til kriger.pdf

Prosjektleder

Linda M Øye

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Fra offer til kriger
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Sandnes og Stavanger kommune
Beløp Bevilget
2014: kr 90 000
Startdato
31.12.2013
Sluttdato
30.12.2014
Status
Avsluttet