Fra sykehus til idrettslag

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Idretten har etablert flere velfungerende, ukentlige idrettstilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelse. Idrettslagene opplever imidlertid det som utfordrende å rekruttere til tilbudene. Foreldre opplever det som tidkrevende å finne informasjon da flere aktører har å gjøre med fritidstilbudene. Det er også en utfordring å finne gode møteplasser hvor idrettslagene kan treffe de barn og unge de ønsker å nå ut til. Det er heller ikke en automatikk i at barn og unge med funksjonsnedsettelse får informasjon om idrettstilbud fra de ulike instanser de er i kontakt med i løpet av livet.

Målsetting

Få barn og unge med funksjonsnedsettelse inn i ukentlige idrettstilbud i nærmiljøet. Etablere et tett samarbeidet mellom idretten og spesialisthelsetjenesten, som bidrar til gjensidig kompetanseheving og bedrer informasjon om idrettstilbud til foreldre/barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Målgruppe

Barn og unge med funksjonsnedsettelse i alderen 6-25 år som er i kontakt med spesialisthelsetjenesten og er bosatt i Hordaland.

Antall personer i målgruppen

95

Beskrivelse av gjennomføring

Idretten vil sammen med spesialisthelsetjenesten arrangere Idrettsdager på Energisenteret for barn og unge. Idrettsdagene vil gi barn og unge muligheten til å prøve ut ulike idrettstilbud i trygge omgivelser. Idrettslag som har tilrettelagte tilbud for målgruppen gjennomfører aktivitetene og informerer om idrettstilbudene. Barne-og ungdomssykehuset inviterer barn og unge de er i kontakt med til Idrettsdagen. Energisenteret for barn og unge (gymnastikkhall og svømmebasseng) blir knutepunktet i prosjektet. Idrettsdagene blir en viktig rekrutteringsarena for idrettslagene, og idrettstilbudene blir gjort kjent for ansatte på barne- og ungdomssykehuset. Prosjektet vil etablere gode strukturer og gode møteplasser mellom idretten og spesialisthelsetjenesten på Haukeland universitetssykehus. Møteplassene vil sikre at flere får informasjon om de ulike idrettstilbudene. Det vil i prosjektet også bli utarbeidet informasjonsmateriale som gjøres tilgjengelig for pasienter og ansatte på barne- og ungdomssykehuset. Klubbutvikler inkludering funksjonshemmede i Norges Håndballforbund Region Vest og Norges Fotballforbund Hordaland sammen med Hordaland Idrettskrets vil være ansvarlig for koordinering av Idrettsdagene og møteplassene.

Fremdriftsplan

2018: Etablere møteplasser og gode relasjoner mellom idretten, spesialisthelsetjenestene, idrettslagene og involvere ungdomsrådet. Utarbeide informasjonsmaterialet, registreringssystem og aktivitetsplaner. Gjennomføre idrettsdager. 2019: Gjennomføre 4 årlige Idrettsdager. Utarbeide aktivitetsplaner/koordinere med idrettslag. Delta på møteplasser. Søke medieomtale. 2020: Samme som 2019, samt publisering av rapport og forskning på prosjektet.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Totalt er det gjennomført 7 aktivitetsdager i prosjektperioden med til sammen 81 deltagere på aktivitetsdagene. Deltagerne har fått prøve seg i mange forskjellige idretter på dagene, i alt fra fotball, håndball, turn, basseng, bandy, dans m. flere. Dagene er gjennomført i tett samarbeid med idrettslag og Energisenteret for barn og ungdom.

Antall personer i målgruppen

81

Oppsummering

Det er ikke tvil om at dette prosjektet har vært vellykket og på en eller annen måte bør leve videre, enten i samme form eller med noen få endringer. På aktivitetsdagene har vi sett glade barn som tør utfordre seg selv i diverse idretter. Selv om vi har en følelse av at prosjektet har vært vellykket, sitter vi likevel igjen med noen spørsmål, som kan være relevante å løfte opp, som blant annet: – Hva kan årsakene være til at det er vanskelig å nå ut til deltagerne? – Blir ikke informasjonen som vi sender ut gitt til brukerne?

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Fra sykehus til idrettslag.pdf

Prosjektleder/forsker

Christian Jensen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Fra sykehus til idrettslag
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 160 000, 2019: kr 160 000, 2020: kr 160 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
30.06.2021
Status
Under gjennomføring