Frem fra glemselen

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

LHL har gjennom sin visjon satt seg mål om å bidra til større livsglede, meningsfullt liv og solidaritet. Denne verdiplattformen er gjeldende for alle organisasjonens ledd. ”Frem fra glemselen” hadde som mål å skape et tilbud for de mange eldre beboerne i bydel Grorud i Oslo. Prosjektet la også opp til at frivillige prosjektmedarbeidere skulle delta med sine ressurser sammen med ansatte på institusjonene. De frivillige skulle også arrangere jevnlige samlingsstunder og øve på sanger som ble presentert. LHL Grorud skulle drive prosjektet.

 

Som prosjektleder med ansvar for den kunstneriske gjennomføringen, engasjerte LHL Grorud utøvende kulturformidler, Lars S. Hauge. Sykehjemmene Rødtvedt, Stovnerskogen og Ammerudlunden ble plukket til å delta i prosjektet. I alt ble det gjennomført 27 besøk på de tre sykehjemmene, fordelt på tre besøk hvert sted i halvåret.

 

Prosjektleder ønsket en formidlingsform der beboerne skulle være aktive deltakere, til forskjell fra konsertformen. Han ville ha en allsangform der deltakerne ble plassert i kinooppsett, med mulighet for øyenkontakt mellom utøvere og deltakere. Alle sangtekster ble vist i stor skrift på skjerm. Repertoaret skulle være sanger som flesteparten av de eldre kjente fra før.

 

Prosjektet ble gjennomført slik prosjektleder ønsket, og tilbakemeldingene fra institusjonene har vært udelt positive. Imidlertid viste det seg å være vanskelig å rekruttere frivillige medarbeidere, utover en trofast kjerne fra LHL Grorud som deltok sammen med prosjektleder. Håpet er at institusjonene viderefører intensjonene i ”Frem fra glemselen” med egne krefter.

 


 

Prosjektleder/forsker

Lars S. Hauge

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Frem fra glemselen
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2008: kr 120 000, 2009: kr 0, 2010: kr 70 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet