Friends

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Ensomhet og isolasjon rammer mange. Den største gruppen er blant unge voksne som flytter til nye steder pga. studier eller arbeid. Deretter kommer eldre hvor man går ut av arbeidslivet, blir isolert pga. helse eller at man mister sin livspartner. Mange opplever også ensomhet etter et samlivsbrudd. Konsekvensene av ensomhet og isolasjon er etter hvert blitt bedre belyst, både de psykiske og fysiske konsekvensene for den enkelte og de økonomisk konsekvensene for samfunnet.

Målsetting for prosjektet

Redusere ensomhet og isolasjon. Og når Friends er allment kjent vil det virke forebyggende ved at alle får den størrelsen på sitt nettverk de ønsker.

Målgruppe

Ensomme eller isolerte i alle aldre, og de som er i ettervern fra rus eller kriminalitet som trenger nye venner.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

20000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Friends er et nettsted/app og en organisasjon som bekjemper ensomhet og isolajon ved å gjør det enklere å bli kjent med nye mennesker, utvide sitt kontaktnett og få flere venner. Det er laget på de ensommes premisser, men vi bruker ikke ordet ensomhet på nettstedet fordi det kan virke stigmatiserende. Friends vil være effektivt mot ensomhet fordi det passer for alle typer mennesker. Fra de som er sosiale og synes det er gøy å treffe nye mennesker til de som er ensomme og som virkelig trenger det. (se skissen på www.friends.team). Målet på sikt er å forebygge slik at ensomhet ikke oppstår. Slik fungerer nett/app-delen. Først lager man en enkel profil som beskrevet i prosjektbeskrivelsen Eksempel: Du bor i Oslo og ønsker å bli kjent med noen ved å spille minigolf i Ekebergparken. Du lager da en invitasjon hvor du beskriver eventet og hvor mange du vil å ha med. Det vil også være fritekst hvor du kan nevne emner eller interesser du ønsker å snakke om. Invitasjonen blir så automatisk sendt som sms til alle med matchende profil i forhold til interesser og geografi. De første til å trykke «OK-knappen» på invitasjonen blir med inntil antall deltagere er fulltallig.

Fremdriftsplan for prosjektet

Først må nettdelen/appen bli ferdigstilt. Så kommer en periode med lansering i alle typer medier og en aktiv medlemsverving gjennom samarbeid med organisasjoner og klubber samt studentforeninger og videregående skoler.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Det overordnede målet for appen er enkelt: Ingen skal behøve å være alene eller ensomme. Med Friends appen vil medlemmene invitere hverandre på aktiviteter og events på en ny og morsom måte. Når et medlem lager en invitasjon, blir denne automatisk sendt til alle som matcher med interesser og lokasjon. De første som trykker på delta-knappen er med inntil aktiviteten er fulltallig. Alle bør ha et tilstrekkelig nettverk rundt seg og ha venner og tilhørighet i en eller flere grupper som deler sine interesser. Dette vil virke forebyggende både mot ensomhet og andre utfordringer som kan komme. Friends vil stadig utvikle tjenester og tilbud og inkludere stadig flere målgrupper, men der det finnes et eksisterende bra tilbud skal vi ikke «konkurrere», men søke et samarbeid.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Friends appen ble utviklet, men før den kunne anvendes kom Corona- epidemien og stadige begrensninger i hvordan folk kunne treffes fysisk, så vi kom aldri i gang.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

0

Prosjektgjennomføring/Metode

Friendsappen ble utviklet i følge søknad av firmaet Studio X.

Resultater og resultatvurdering

Vi kan ikke vise til resultater før Epidemien slipper taket og vi kan lansere appen fullt ut. En utvidelse av appen for digitale møter blir nå utviklet og hele appen vil da ble lansert som vist nedenfor.

Oppsummering og videre planer

Gjennom dere (stiftelsen Dam) har vi nå fått finansiering på en utvidelse av appen til å omfatte digitale møter. Denne vil bli lansert så snart som mulig med omfattende markedsføring ifølge prosjektbeskrivelsen. Det er samme innlogging og førsteside så det blir også en lansering av hele appen, men vi har lagt inn tekst med oppfordring til å følge lokale restriksjoner på fysiske møter.

Prosjektleder

Roar Røise

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Friends
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2020: kr 850 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
28.12.2020
Status
Under gjennomføring