Friidrett for alle

Søknadssammendrag

Sportsklubben Vidar og Norges Friidrettsforbund har vært i dialog vedrørende videreutvikling av integreringsprosjektet omhandlende barn med nedsattfunksjonsevne og friidrettsaktivitet. Ettersom Oslo har et relativt lite tilbud til målgruppen har SK Vidar, etter samtaler med Vigdis Hjort (NIF) og Tonje Antonsen (NFIF), nå startet en prosess for å kunne opprette et fullgodt friidrettsstilbud til barn, 7 – 15 år, med fysisk funksjonshemming og synshemminger.

Prosjektets målsetning er å kunne tilby et godt friidrettstilbud til den nevne målgruppen. Fokus vil være å integrere gruppen i den eksisterende barnegruppen med normaltfungerende barn. Dette for å øke den enkeltes livskvalitet ved å kunne få være fysisk aktiv, samt å inkludere barna i et sosialt miljø utenom skoletid.

Målgruppen for prosjektet er som nevnt barn i alderen 7- 15 år med fysisk funksjonshemming og synshemming. I utgangspunktet vil markedsføringen for prosjektet rette seg mot Oslo og omegn, men dersom deltagere fra andre fylker ønsker å delta vil de selvfølgelig være velkommen.

Vårt håp er at prosjektet skal bli bemerket for sitt inkluderende fokus, gode fasiliteter og sin sentrale beliggenhet.SK Vidar har i lengere tid ønsket å ha et tilbud for den aktuelle målgruppen og har siden februar 2009 vært i aktiv dialog med NIF og NFIF. Vår utfordring i denne første fasen har vært rekrutteringen. Vi har derfor gjort en aktiv satsning i forhold til å nå den aktuelle gruppen. Vårt første steg på veien er å arrangere en friidrettsskole i den første uken av sommerferien, uke 26. Dette er et tilbud til både normaltfungerende barn og barn med nevnte funksjonshemminger. Det har vært enorm etterspørsel etter dette tilbudet, og vi har pr i dag oppnådd vårt maksimale antall deltagere, 80 barn. Dette er en økning fra fjoråret hvor vi hadde 60 deltagere. Av disse 80 har 2 barn klart nedsatt funksjonsevne, samt ytterligere to barn som har noe nedsatt syn. Selv om vi i utgangspunktet er fullbooket er vi klar for å ta inn flere barn med funksjonshemminger dersom de skulle melde seg. I håp om å treffe flere barn i denne målgruppen vil prsjektleder være tilstede under Sundaaslekene 11. juni for å komme i kontakt med flere mulige fremtidige deltagere. Vårt mål er å kunne rekruttere barna fra friidrettsskolen

til vårt prøveprosjekt med et fast tilbud fra august 2009. Vårt ønske er at vi fra høsten 2009 vil kunne inngå i integreringsprosjektet til Norges Friidrettssforbund som Pilot-klubb. Vi er innstilit på å i starten ha en gruppe med få deltagere, men fra januar 2010 kunne ha utarbeidet en godtfungerende kvalitetssikret gruppe. Denne vil ha et fast treningstilbud på Bislett stadion med nødvendig utstyr for at gruppen skal kunne utøve diverse friidrettsøvelser.

Etter samtaler med overnevnte personer i både forbund og krets har vi fått klare indikasjoner på at det er et stort behov for en friitidsaktivitet som friidrett for funksjonshemmede barn i hovedstaden. Friidrett er en allsidig idrett som lett lar seg utføre, tiltross for et fysisk handikap. Vi finner stor variasjon og dermed også økte sjanser for at barna vil finne en gren de mestrer og trives med. Da Vidar som sagt allerde har en aktiv friidrettsgruppe for barn, vil målgruppen med funksjonshemmede ha gode forutsetninger for å bli godt integrert i det sosiale miljøet. Nettopp det sosialet elementet er noe vi helt fra start av har hatt fokus på. Dette spesielt ved å begrense gruppens deltagere noe, for å kunne knytte tettere både med de medlemmene som faktisk er tilstedet på treningene.

Vi ser frem til å møte årets deltagere på friidrettsskolen 2009, og håper dette kan være en byggekloss for å fortsette vårt arbeid med å kunne tilby friidrett for alle.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0291.pdf

Prosjektleder/forsker

Maria Lindström

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Friidrett for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2010: kr 25 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet