Friluftsliv Fontenehuset Drammen

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I tillegg til psykiske lidelser sliter mange av våre medlemmer med livsstilssykdommer og overvektsproblematikk. Det er dokumentert at regelmessig fysisk aktivitet også har positiv effekt på psykisk helse. Fysisk aktivitet kan forebygge utvikling av enkelte psykiske lidelser, og kan brukes i behandling av psykiske lidelser. Målet med prosjektet er økt fysisk aktivitet som fremmer fysisk og psykisk helse. Vår målsetting er at prosjektet bidrar til at fysisk aktivitet blir en del av medlemmers forbedrede livsstil, og nye vaner trenger tid til å innarbeides. Vi har derfor søkt 2-årig. Se vedlegg

Målsetting

Målet med prosjektet er økt fysisk aktivitet som fremmer fysisk og psykisk helse. Nye vaner trenger tid til å innarbeides, og målsettingen er at prosjektet vil bidra til at fysisk aktivitet blir en del av våre medlemmers forbedrede livsstil, og dermed gi en bedre helhetlig helse. Se vedlegg.

Målgruppe

Medlemmer i alderen 20-65 år med psykiske helseutfordringer. Tilbudet gjelder Fontenehuset Drammens registrerte medlemmer, pr i dag 131. Se vedlegg.

Antall personer i målgruppen

131

Beskrivelse av gjennomføring

Fremdriftsplanen tar hensyn til kontinuerlig utendørs fysisk aktivitet i prosjektperioden. Vi planlegger følgende aktiviteter i løpet av prosjektårene 2017 og 2018: • Kick-off: Foredrag om hvordan fysisk aktivitet påvirker psykisk helse v/Ireen Ruud, Høgskolen i Sørøst Norge. I tillegg vil vi ha flere foredrag om betydningen av fysisk aktivitet for psykisk helse • “Ferskingkurs” i friluftsliv i samarbeid med DNT Drammen og omegn (se beskrivelse under): Vår/sommer 2017 og 2018. Det er viktig å gjennomføre ett kurs for hvert prosjektår. Dette for å repetere og ivareta nye medlemmer. • Daglige turer elva rundt fra kl 12:30 til 13:00 i hele prosjektperioden • Turer i nærmiljøet, Drammensmarka: Månedlig • Sopp-/bærturer i Drammensmarka: Høst 2017 og 2018 • Bade- og fisketurer i Drammensmarka: Sommer/høst 2017 og 2018 • Besøk til Drammen aktivitetssenter (Klatreparken): Sommer/høst 2017 og 2018 • «Stolpejakten»; orientering etter bykart: Høsten 2017 og 2018 • Aketur i nærmiljøet: Vinter 2017 og 2018 «Ferskingkurs» er for alle som ønsker å bli tryggere eller lære mer om friluftsliv. Dette er et praktisk kurs som holdes utendørs. Målet med kurset å gjøre folk trygge slik at de får selvtilliten og motivasjonen for å komme seg ut.

Fremdriftsplan

1. Rekruttering av prosjektleder som vil ha ansvar for å opprette prosjektgruppe bestående av medlemmer og prosjektleder. 2. Utarbeide en aktivitetsplan som legges fram for Klubbhuset til behandling. Tar imot tilbakemeldinger fra medlemmer og medarbeidere. 3. Spørreundersøkelse før og etter prosjektstart. 4. Annonsering og påmelding til aktiviteter på intern Facebook og liste i resepsjon. 5. Fokusgruppe og evaluering i etterkant. Se vedlegg.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Friluftsliv Fontenehuset Drammen.pdf

Prosjektleder/forsker

Katrine Henriksen

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Friluftsliv Fontenehuset Drammen
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
2017: kr 780 000, 2018: kr 780 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
02.07.2019
Status
Avsluttet