Friluftsliv og sosial kompetanse

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ”friluftsliv og sosial kompetanse” er gjennomført på Larkollen Ungdomspsykiatriske Behandlingshjem

Prosjektet ”friluftsliv og sosial kompetanse” er gjennomført på Larkollen Ungdomspsykiatriske Behandlingshjem. Dette er en institusjon for ungdom i alderen 13 til 16 år som driver langtidsbehandling (1-3 år.) Prosjektperioden varte fra august 2000 – juli 2001. I prosjektet har vi brukt ulike typer aktiviteter og overnattingsturer innenfor friluftslivfeltet som ramme. Turene og aktivitetene har vært brukt i den hensikt å skape trygghet og gruppefølelse og for å skape en arena for å utvikle sosial kompetanse. Vi kan nevne at vi bl.a har vært på bretur i Jotunheimen, sykkeltur i Nordmarka, seiltur til Skagen, turer til Hemsedal og vi har hatt diverse ettermiddagsarrangementer med bl.a bruk av enkel klatring og rappellering.

 

Vi har i prosjektperioden gjennomført to grupper (Høstgruppe og vinter/vårgruppe) med turer og samlinger jevnlig over en 4­-5 måneders periode. Det har vært en fast gruppe bestående av fire ungdommer og to voksne.

 

Vi har erfart at det er mulig å gjennomføre et ambisiøst program med mange samlinger og til dels krevende turer med denne type ungdommer. Ungdommene har greid å forplikte seg til å delta i gruppa på alle samlingene. Deltagerprosenten har vært meget høy. Vi opplever gjennom erfaring og ungdommenes tilbakemeldinger at ungdommene har tatt sterke opplevelser av å mestre og oppleve seg betydningsfull i gruppa. Ungdommene har opplevd det som spennende og morsomt å være med. Vi mener at samhandlingen gjennom alle aktivitetene ,turene, samtalene, konfliktene og måten vi har organisert opplegget på, har gitt viktig trening og bidratt til utvikling av de ulike delene innenfor sosial kompetanse (samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll, empati og ansvarlighet). Vi opplever at deltagelsen i prosjektet ga ungdommene motivasjon til å være med i en prosess over tid, og at dette også har vært motiverende for selve institusjonsoppholdet for øvrig. Alle opplevelsene og erfaringene sammen med voksne synes å ha bidratt til økt tillit til voksne, og nye viktige relasjonserfaringer.

 

”Gjengen på tur” er blitt et innarbeidet begrep ved institusjonen, og vi fortsetter med å gi dette tilbudet til noen av ungdommene ved Larkollen. Vi har i prosjektet ikke gått inn med noen type målinger av den sosiale kompetansen før og etter for bedre å kunne måle resultatene. Det kunne det vært spennende å gjort ved en senere anledning.

Prosjektleder/forsker

Kristian Leines

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
Friluftsliv og sosial kompetanse
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem
Beløp Bevilget
2000: kr 100 000
Startdato
01.08.2000
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet