Friske innvandrere

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Gjennom dette prosjektet ville Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) sette søkelys på innvandrere med asiatisk opprinnelse og høy forekomst av diabetes og hjerte- og karsykdommer. LHL arbeider for å fremme interesser og livskvalitet for de som er rammet av hjerte- eller lungesykdom. I Norge bor etter hvert en stor gruppe mennesker av annen etnisk opprinnelse som også rammes av sykdom. Disse menneskene er blitt mindre påaktet av LHL. Og vi vet at gruppen har en overhyppighet av disse diagnosene.

 

Målet var at personer med innvandrerbakgrunn som har diabetes og hjerte-karsykdommer skal få et bedre og friskere liv samt å hindre at mennesker utvikler sykdom. Det er stor mangel på kunnskap om hjerte-kar sykdom og diabetes blant innvandrergruppene. Og dette prosjektet skulle prøve å øke kunnskap og dermed forbedre helsen til disse gruppene. Etter at prosjektet ble redusert til et forprosjekt med 60 000 i bevilgning, ble også de opprinnelige ambisjonene i prosjektet redusert til følgende fire delmål:

·        Utarbeide en bedre prosjektbeskrivelse for ny søknad i 2006

·        Sikre forankring til direktør ved Aker Sykehus for videre drift

·        Klarere beskrivelse av evalueringen som skal foretas i nytt prosjekt

·        Opprette kontakt med Bispebjerg Hospital i København.

 

I tillegg føyde vi selv til:

·        Prøve ut noen av de opprinnelig planlagte aktivitetene i en gruppe eldre innvandrere

 

Til tross for at prosjektet ble begrenset, oppnådde vi gode resultater. LHL fikk lærdom og kontakt med gruppen som har høy risiko for diabetes og hjerte-karsykdom. Gruppen vi valgte å samarbeide med, Norsk Pakistansk Eldreforening fikk midler til å gjennomføre ulike fysiske aktiviteter, sosiale sammenkomster og foredrag om ulike tema innen helse. Gruppen fikk også kunnskap om tiltak for å forebygge diabetes og hjerte-kar sykdommer. Deltakerne har gitt uttrykk for at dette var meget positivt. Mange av tiltakene vil bli videreført i 2007 gjennom annet prosjekt. Vi lærte mye om hvor lite midler som skal til for å få til betydelige tiltak for mange mennesker som ellers ikke blir gitt mye oppmerksomhet.

 

Målene for dette forprosjektet ble oppnådd. I tillegg fikk vi prøvd ut en rekke aktiviteter utover det som klausulen tilsa, men som vi hadde i opprinnelig mål. Denne tilleggseffekten er det som står igjen som det viktigste resultatet for målgruppen. LHL fikk ikke gjennomslag for den nye søknaden, men vi vil revidere den og prøve en gang til. Kontakten med Bispebjergs Hospital vil vi også bygge videre på. Og samarbeidet med Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved Aker Sykehus og Norges Diabetesforbund blir også videreført.

 

Prosjektet blir videreført i et annet prosjekt ”Helse for eldre innvandrere” med prosjektleder Faiz Ahmad. Videre utfordring for LHL blir å videreføre satsningen overfor denne målgruppen av ikke-etniske nordmenn i 2008. Det legges planer for dette dersom økonomien tillater det i samarbeid med Norges Diabetesforbund.

Prosjektleder/forsker

Malin Stridbeck

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Friske innvandrere
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2005: kr 60 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet