Friske småtroll

I samarbeid med

Søknadssammendrag

SAMMENDRAG av ?Friske småtroll!?

1. Bakgrunn for prosjektet
Astma, allergi og eksem er sykdommer som både i Norge og i verdenssammenheng er i sterk vekst. Dette tar både norske myndigheter og Verdens helseorganisasjon alvorlig.

I Norge vet vi at stadig flere barn utvikler astma, allergi og eksem. Særlig er økningen av astma godt dokumentert. Ca 20 % av alle norske barn har eller har hatt astma. Dette er en dobling siden 1995. Astma er den hyppigste forekommende kroniske sykdommen blant barn i Norge og forårsaker 20 % av alle akutt-innleggelser blant barn i norske sykehus. 900 000 nordmenn har pollenallergi. 1,4 millioner har astma, allergi eller eksem i Norge.

Norske myndigheter har som mål å snu denne utviklingen samtidig som at alle med astma, allergi og eksem skal leve best mulig med den eller de sykdommene de har. Kunnskap om forebygging, tidlig diagnostisering og god behandling er avgjørende for å nå disse målene.

2. Prosjektets målsetting
Målsettingen er å nå flest mulig småbarnsforeldre og gi dem kunnskap til å kunne forebygge astma, allergi og eksem i sitt dagligliv. På den måten vil foreldrene få kompetanse til å velge forebyggende løsninger og vite når de trenger søke lege for diagnostisering og behandling av sykdom. Det er et viktig poeng å drive oppsøkende virksomhet i forhold den delen av målgruppen som ikke selv søker kunnskap om temaet.

3. Prosjektets målgruppe
Målgruppen er småbarnsforeldre ? både de som ønsker å forebygge at sine barn utvikler disse diagnosene, samt at de som har barn med symptomer raskt kan få en profesjonell vurdering og riktig behandling.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Prosjektgruppen skal finne gunstige arenaer å møte småbarnsforeldrene i deres vanlige liv. Steder mange allerede oppsøker er helsestasjonene, på barseltreff / trilletreff, på babyvennlige kafeer, i åpne barnehager, i barnehager og lignende i Oslo og Akershus. Vi ønsker å lage avtaler for å treffe dem der de allerede er.

Ved å bruke allerede eksisterende treffpunkter, sparer vi ressurser på PR-arbeid. Treffpunktene er steder småbarnsforeldre oppsøker fordi de er tilpasset deres og barnas behov, de er basert på frivillig og fleksibelt oppmøte og krever ingen forpliktelser.

I selve møtet mellom foreldre og NAAF ønsker vi å gi en liten basis-innføring i temaet før vi svarer på spørsmål og gir individuelle råd om konkrete bekymringer og problemstillinger. Særlig blir det viktig å gi kunnskap om forebygging i innemiljø, utemiljø, fysisk aktivitet, arvelige faktorer og symptomforståelse. Tilbakemeldinger vi får i vårt arbeid, viser at den enkeltes mulighet til en samtale om den enkeltes erfaringer motiverer til å velge god forebygging og behandling. Derfor mener vi det er viktig å legge opp til disse ?en til en? møtene.

I prosjektgruppen har vi en fagperson (helsesøster), en likemann/frivillig (medlem i NAAF) og informatører (ansatte) for å kunne nå frem til hver enkelt med gode råd og svar. Prosjektgruppen har også med en tillitsvalgt fra regionens styre.

Ved å gjøre dette i et visst omfang, vil det også være mulig å få lokale medier til å skrive om saken. På den måten vil vi nå flere. Region Oslo og Akershus ønsker å få til minst 15 ? 30 besøkstreff i løpet av ett år.

5. Prosjektets betydning
Mange småbarnsforeldre bekymrer seg unødig, andre igjen tar ikke hensyn de burde ta i forhold til sine barn. Vi ønsker å hjelpe foreldre til å gjøre gode valg i hverdagen basert på kunnskap som er vel dokumentert blant annet i ?Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer 2008 ? 2011?. Forebyggende kunnskap kan være kunnskap om godt inneklima, som igjen kan gjøre foreldre kompetente til å kjempe for bedre inneklima i barnehager og skoler.

6. Framdriftsplan
Jan/feb:
– Kontakt for møteplasser.
– Sette opp en plan for treff.
– Samkjøre fagperson, likemann/bruker og informatør om faglig fokus.
– Lage basis foredrag.
– Forberede pressekontakt

Mar- nov:
– Utadrettet virksomhet. Ca to til fire besøk hver måned.
– Pressekontakt parallelt.
Des:
– Oppsummere, lage plan for videre oppfølging.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0330.pdf

Sluttrapportsammendrag

Astma, allergi og eksem er sykdommer som i Norge og i verden er i sterk vekst. Dette tar norske myndigheter og WHO alvorlig. «Friske småtroll» har hatt som mål å nå småbarnsforeldre og gi dem kunnskap til å kunne forebygge astma, allergi og eksem i sitt dagligliv. På den måten ville foreldrene få kompetanse til å velge forebyggende løsninger og vite når de trenger søke lege for diagnostisering og behandling av sykdom. Det var et viktig poeng å drive oppsøkende virksomhet i forhold den delen av målgruppen som ikke selv søker kunnskap om temaet.
Målgruppen var i utgangspunktet småbarnsforeldre, men det viste seg også at helsesøstre og barnehageansatte var interessert, og disse treffer jo mange småbarnsforeldre med små og store spørsmål. Disse forespørslene ble derfor også viktige å imøtekomme.
Å finne gunstige arenaer for møtet med småbarnsforeldrene i deres vanlige liv var tyngre enn forventet. På helsestasjonene hadde de fullt program til sine barselgrupper og andre som drev babytreff, åpne barnehager, barnehager, frivilligsentraler i Oslo og Akershus svarte ikke på henvendelser pr e-post og brev. Totalt har foredraget vært holdt 32 ganger.
Ved å bruke allerede eksisterende treffpunkter har vi spart mye ressurser på PR-arbeid. Treffpunktene er steder småbarnsforeldre oppsøker fordi de er tilpasset deres og barnas behov, de er basert på frivillig og fleksibelt oppmøte og krever ingen forpliktelser.
I selve møtet med foreldrene ga NAAF en liten basis-innføring i temaet i tillegg til å svare på spørsmål og gi individuelle råd. Særlig viktig er kunnskap om forebygging i innemiljø, utemiljø, fysisk aktivitet, arvelige faktorer og symptomforståelse. Tilbakemeldingene har vært svært positive, både fra foreldre og helsearbeidere. Det finnes utrolig mange myter, tidligere anbefalinger og kjerringråd som ikke lenger anbefales. Derfor ble det viktig å komme med faglig begrunnet kunnskap på en forståelig måte. I prosjektgruppen har vi en fagperson (helsesøster), en likemann/frivillig (medlem i NAAF) og informatører (ansatte). Fordi de fleste samlingene har vært på dagtid har det i hovedsak vært informatøren, som har stått for gjennomføringen. Dette har fungert bra.
Vi har fått ett presseoppslag. Prosjektet hadde midler igjen etter første år, det ble derfor utvidet til å være et toårig prosjekt.

Prosjektleder/forsker

Eva Høili

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Friske småtroll
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2011: kr 145 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet