Friskhumørsentralen 2

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Vårt nåværende prosjekt bygger videre på Friskhumørsentralen 1 (prosjektnr

Vårt nåværende prosjekt bygger videre på Friskhumørsentralen 1 (prosjektnr. 2003/3/0321) som ble avsluttet 31.12.2005; ” Tilrettelegging av en fast arena for mottak av brukere etter endt rehabilitering.”

 

Friskhumørsentralen 2 tar for seg de mulighetene som vil finnes i alle småkommuner for tilrettelegging av fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt – folkehelsesatsingen i den enkelte kommune. Prosjektet har blitt bygd ut gjennom samarbeid sammen med de ulike tilretteleggerne i kommunen for ” fysisk aktivitet som medisin”. Småkommunene har lite med økonomiske ressurser, men tanken i prosjektet har vært å koordinere ressurser mot en hovedsentral hvor en vil finne et mottaksapparat for tilrettelegging av oppbyggende aktivitet for den enkelte. Tilrettelagt faglig individuelt og for større grupper av aktivitet med tilbud om kostholdsveiledning og røykeslutt kurs. Den individuelle tilretteleggingen av et treningsopplegg er gjennomført slik at den enkelte bruker selv kan hente opp sitt treningsopplegg fra gang til gang og føre opp hva han/hun har gjort.

 

Vi viderefører folkehelsearbeidet i Hamarøy med Hamarøyhallen og dens nærområder som hovedfolkehelse arena i kommunen. Her vil faglig kompetanse innen fysisk aktivitet som medisin være tilgjengelig. Personell med kompetanse innen ernæring, kosthold og røykeslutt kan også nås her. Fra denne hovedsentral er tanken å kunne bistå til mindre sentraler i kommunen.

 

Så langt mener prosjektleder at vi har lyktes godt med vårt samarbeidsprosjekt i Hamarøy kommune. Gjennom fysisk aktivitet og sosiale relasjonsbygginger har vi etablert flere avtaler og nådd ulike brukergrupper med behov for rehabilitering.

Prosjektleder/forsker

Leif-Tore Stenersen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Friskhumørsentralen 2
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2006: kr 200 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet