Friskhumørsentralen

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Livserfaring gir mange ganger fantasi og mot til å få satt ting i bedre system

Livserfaring gir mange ganger fantasi og mot til å få satt ting i bedre system. Prosjektleders erfaringer ved hjemkomst etter endt rehabiliteringsopphold, var at her måtte det være mulig å få til en bedre støtteordning i kommunen. Dette ble starten til ideen Friskhumørsentralen.

 

En felles arena hvor personer som har vært til rehabilitering enten utenfor eller i kommunen, kunne møtes for videre fysisk oppfølging og utveksling av erfaringer til felles beste, dvs. gjennom aktivitet som medisin. Gode medhjelpere lokalt og sentralt i LHL med oppbakking i helsesektoren på Hamarøy, medvirket til at vi fikk inn søknaden om vårt prosjekt . I utgangspunktet var prosjektet treårig. Når det nå ble omgjort til et ettårig prosjekt, ble arbeidet fokusert på å skape en fast arena for å se hva vi kunne få ut av dette. Gjennom hardt arbeid jobbet vi ut fra filosofien om at samarbeid og dugnad kunne gi resultater. Samarbeidet med frivillig sektor, med lege og fysioterapien, Valnesfjord Helsesportssenter, Fysak ved Nordland fylke, med andre Fysakkommuner i Nordland og Frisklivskommuner i Buskerud, har vi fått ideer og glød til å stå på. Resultatet har blitt ei aktivitetsløype på to km med ti oppslagstavler med trimtroll, beskrivelse, repetisjoner og mål ved hver øvelse, alt i samhandling med fysioterapien. I tillegg har vi fått et treningslokale inne i Hamarøyhallen for ulike brukergrupper og hvor mange av treningsapparatene er innkjøpt gjennom prosjektmidlene fra Helse og rehabilitering. Denne tilretteleggingen av en fast arena for aktivitet gjennom bl.a . prosjektet Friskhumørsentralen, har gjort at de to siste årene er forebyggende aktivitet økt voldsomt ved senteret av ulike grupper.

 

Jobben videre blir å se ulike behovsgrupper sammen i en modell. Her ønsker en å samkjøre ressursene fra helse med Grønn resept, psykiatri/psykisk utviklingshemmede, flyktninger, forskjellige organisasjoner m.fl., som Trygdekontor, Inkluderende arbeidsliv i en sentral hvor de forskjellige ressursene utnyttes mot et felles mål. Det er neste prosjekt.

Prosjektleder/forsker

Leif-Tore Stenersen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Friskhumørsentralen
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Friskhumørsentralen
Beløp Bevilget
2004: kr 200 000
Startdato
17.04.2004
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet