Friskis&Svettis trening på nett – tilpasset mosjonister fra 60 år

Søknadssammendrag

Korona og strenge smittevernhensyn har ført til at mange godt voksne har blitt sosialt isolert og fysisk inaktive. Friskis&Svettis er en idrettsorganisasjon med mange godt voksne mosjonister, og vi har med støtte fra DAM-stiftelsen laget treningsfilmer tilpasset medlemmer av Friskis&Svettis i denne målgruppen.

Prosjektet «Friskis&Svettis trening på nett – tilpasset mosjonister fra 60 år» har som mål å gjøre filmene tilgjengelige for gratis nedlastning fra vår hjemmeside.

Målgruppen er alle som definerer seg som seniorer, og som ønsker enkel og tilpasset trening som de kan gjøre hjemme/hvor som helst via nett. Interesseorganisasjoner og kommunale tiltak (seniorsentre, fysioterapigrupper) som samler gruppen er også i målgruppen.

For å lykkes med prosjektet, må tilbudet gjøres kjent for målgruppene. Vi vil henvende oss direkte til interesseorganisasjoner og kommuner, og tror på redaksjonell omtale siden tilbudet er gratis og aktuelt etter en svært inaktiv periode for mange.

Filmene vil bli lagt ut i første halvdel av juni 21, og ligge på nettsiden i ett år. Antall nedlastinger i prosjektperioden vil bli registrert. Friskis vil innhente informasjon om erfaring og bruk fra kommune og interesseorganisasjoner som har blitt informert om tilbudet. Vi tror at folkehelsemyndigheter vil ha interesse av å vite hvilke treningsfilmer som er mest populære, og hvilken dag/tidspunkt på dagen målgruppen foretrekker å trene. Og ikke minst om tiltak og tilbud som dette er interessant for målgruppen.

Prosjektleder

Anne Ottestad

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Friskis&Svettis trening på nett – tilpasset mosjonister fra 60 år
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
Kr 90.000
Startdato
18.05.2021