Fritidsvenner

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

De tildelte prosjektmidlene skulle brukes til å hjelpe Kulåssenterets beboere til deltagelse i ulike fritidsaktiviteter

De tildelte prosjektmidlene skulle brukes til å hjelpe Kulåssenterets beboere til deltagelse i ulike fritidsaktiviteter. Senteret drives av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad på oppdrag fra Sarpsborg kommune. Per i dag bor det 39 beboere ved senteret. Senterets målgruppe er mennesker med problemer knyttet til rus og psykiatri. Mange av beboerne har begrensede ferdigheter i forhold til å kunne etablere gode relasjoner med andre.

 

Utgangspunktet for prosjektsøknaden var en plan om å skape en mer meningsfull fritid gjennom å rekruttere frivillige medarbeidere som kunne bidra som ”Fritidsvenner”. Tanken var å etablere en ordning som skulle knytte kontakt mellom senterets beboere og frivillige medarbeidere. ”Fritidsvennene” skulle så bidra til at beboere blir introdusert for nye mennesker og nye aktivitetsarenaer.

 

Etter en kartlegging av interessene til beboerne ved senteret, ble passende fritidsaktiviteter prøvd ut. Dette fant sted i små grupper og i en til en kontakt. Før nok frivillige medarbeidere ble rekruttert, bistod senterets eget personell med deltagelse i fritidsaktivitetene. Normale fritidsaktiviteter som å være på hyttetur, være tilskuer på fotball- og ishockeykamper, gå på kafé og kino og å delta i ulike sportsaktiviteter har stått på programmet. Utstyr for å gjennomføre aktivitetene ble innkjøpt.

 

Resultatene av prosjektet er svært positive. Ca halvparten av senterets beboere har deltatt i en eller annen form for fritidsaktivitet og tilbakemeldingene er svært gode. Prosjektarbeidet blir videreført inn i 2008 gjennom en søknad til Helse og rehabilitering som fikk gjennomslag.

Prosjektleder/forsker

Arne Håkenstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Fritidsvenner
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2007: kr 200 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet