Frivillige i mottak for barn og unge

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Fokus på barn i asylmottak, blant annet gjennom pressen, har

ofte vært på barna som offer i en sårbar situasjon.

Riktignok er mange barn i en sårbar situasjon men et negativ fokus hjelper verken barna, deres foresatte eller andre som skal hjelpe dem til å få en god så god tilværelse på mottaket som mulig til tross for at både fortiden og fremtiden kan synes vanskelig og uforutsigbar.

Et negativt fokus påvirker også barnas oppfatning av seg selv og sin fremtid.

Ei kurdisk jente sa det slik:


”De voksne så ikke meg, bare problemene mine.

Jeg skulle ønske de kunne bli kjent med meg som person og ikke bare være opptatt av min bakgrunn og hva jeg hadde opplevd”.

Tydeligere kan det neppe formuleres

Frivillige i mottak er særlig egnet til å ønske barn og unge i mottak velkommen til sitt nye nærmiljø, nettopp fordi de representerer nærmiljøet.

Gjennom aktiviteter kan de frivillige gjøre hverdagen lysere for denne gruppen og bli et friskt pust i hverdagen og bidra til å opprhettholde håp og fremtidstro. Den frivillige vil ikke være part i asylsaken og dermed ha en nøytral rolle. Frivillige i mottak veiledning, inspirasjon og ikke minst anerkjennelse for den innsatsen de gjør.

Det foreligger idag ikke slikt veiledningsmateriale som kombinerer film og skriftlig materiale i en integrert helhet. Hovedgruppen av frivillige er idag unge voksne mellom 20 og 30 år.

Film er et godt medium for å kommunisere med denne gruppen både i forhold til informasjon, opplæring og rekruttering.

2. Prosjektets målsetting
Vi ønsker å lage en undervisningspakke bestående av en DVD og en poengtert og kortfattet veileder. DVDen vil i tillegg til selve filmen inneholde kommentarer og veiledning fra fagfolk som tar utgangspunkt i aktuelle scener fra filmen.

Filmen og scener fra den skal også brukes for å nå bredere ut i forbindelse med rekruttering av nye frivillige både nasjonalt og lokalt.

Frivillige skal gjennom veiledningsopplegget bli bedre rustet

til å sette igang aktiviteter og kommunisere med barn og unge i mottak på en måte som gjør at barnet føler seg sett og ivaretatt.

Vi vil vise at den frivillige kan sette i gang gode prosesser med et HER OG NÅ perspektiv uten å måtte ha spesielle forkunnskaper.

Veileder og film vil utgjøre en informasjonspakke supplert av Redd Barnas håndbok for frivillige.

3. Prosjektets målgruppe
Hovedmålgruppe er frivillige i mottak for barn og unge og de som vurderer å engasjere seg i frivillig arbeid. Den vil være et nyttig hjelpemiddel i rekrut-teringen av frivillige for å inspirere og motivere til innsats.

Målgruppene skal nås gjennom Redd Barna sitt nettverk. Målet er

å nå skoler, foreninger og grupper lokalmiljø hvor det finnes mottak for barn og unge.

Et stort og viktig potensiale er manges ønske om å være et medmenneske og en oppmuntring for barn og unge i en utfordrende livssituasjon.

Filmen og veiledningsopplegget vil også være relevant for ansatte i mottak, berørte lærere, helsepersonell, barnehageansatte og barnevern.

4. Prosjektets betyding
Det anses som fornuftig bruk av ressurser å skolere frivillige som arbeider med barn i asylmottak. Deres innsats er et viktig bidrag og kan gi barn og unge økt livskvalitet og bidra til at unge mennesker blir en ressurs for lokalsamfunnet.

Samtidig vil materiellet og deler av det kunne brukes i rekrutteringen av flere frivillige og som del av et opplæring- og inspirasjonsprogram på nett.

Prosjektet vil ha generell overføringsverdi for alle som vil sette igang gruppeaktiviteter for barn og ungdom.

5. Framdriftsplan
Uke 1

17

Research, manusutvikling og etablering av referansegruppe
Uke 18 – 20

Opptak, dramtiseringer og intervju
Uke 20 – 29

Etterarbeid
Uke 30

Presentasjon, versjon 1 til referansegruppe
Uke 30

Revideringer
Uke 32

Presentasjon, versjon 2 til referransegruppe
Uke 35

Deadline og endelig godkjenning, film
Uke 35 – 44

Utvikling av veileder og menybasert DVD
Uke 44

Presentasjon og lansering, DVD og veileder
Uke 45

Distribusjon og implementering av materiell


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0076.pdf

Sluttrapportsammendrag

Produksjonsselskapet CYNERGI ble i 2009 tildelt midler for å produsere en veiledningsfilm til nye Redd Barna-frivillige som organiserer aktiviteter og arrangement for barn som bor på asylmottak. Målgruppen er primært nye frivillige som engasjerer seg i Redd Barnas arbeid. Filmen illustrerer og fokuserer på situasjoner som kan by på utfordringer og gi veiledende innspill. Filmen skal også bidra til å øke rekrutteringen av nye frivillige. Filmen er nå produsert og klar for distribusjon og bruk.

Prosjektleder/forsker

Jarle Eskedal

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Frivillige i mottak for barn og unge
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Cynergi DA
Beløp Bevilget
2010: kr 649 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet