Frivillighet gir seniorer livskvalitet

I samarbeid med

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

I all hovedsak inspirert av aksjonsforskning og samfunnsarbeid som går ut på å mobilisere kreftene i et miljø for å bedre sin egen situasjon eller få til flere aktiviteter i nærmiljøet. Dette innebærer stor medbestemmelse fra de aktive da aktivitet og tiltak baserer seg på deres valg. I prosjektets del 1 og 2 ble gjennomført ved hjelp av både individuelle og fokusgruppeintervju samt deltakende observasjon. Del tre starten med en kartleggingsundersøkelse i nærmiljøet ved hjelp av et enkelt spørreskjema hvor folk ble spurt om hvilke type aktiviteter de savnet i nærmiljøet. I alt over 400 personer ble intervjuet. Det er avhold to åpne møter der vi benyttet oss av cafeborddiskusjon om hvilke områder som burde prioriteres samt kartlegging av ressurspersoner.

Antall personer i målgruppen

70

Oppsummering

Vi har hatt problemer med å få gjennomført utprøvingen av modellen for ny aktivitet. Dette har mange årsaker. Det har også vært utfordrende med å få etablert nye tilbud innenfor en allerede sprengt ramme rent ressursmessing innenfor frivilligsentralens aktiviteter. De har brukt modellen til å utvide sin egen virksomhet med tilbud om skolelunsj, spedbarnsstell og strikkekafe som blir styrt av ulike arbeidslag. Styringsgruppen tok derfor kontakt med en av de andre organisasjonene som står bak tiltaket for å få de til å ivareta videreføringen av det nye tiltaket.

Sluttrapport/artikler (pdf)

skage.pdf

Prosjektleder/forsker

Oddbjørn Johansen

Detaljer
Program
Forebygging (2014)
Prosjektnavn
Frivillighet gir seniorer livskvalitet
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Skage Frivillgsentral og Skage sogn sanitetsforening
Beløp Bevilget
2015: kr 281 000, 2016: kr 306 000, 2017: kr 296 000
Startdato
01.01.2015
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet