Frivilligprosjektet

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Frivilligprosjektet skulle se på behovet for frivillig arbeidskraft i Nadheims to lavterskeltiltak i Oslo sentrum; Nadheim Kvi

Frivilligprosjektet skulle se på behovet for frivillig arbeidskraft i Nadheims to lavterskeltiltak i Oslo sentrum; Nadheim Kvinnesenter for kvinner med prostitusjonserfaring og Møtestedet, en kafé for rusavhengige kvinner og menn som oppholder seg i Oslo sentrum. For begge tiltakene er oppsøkende virksomhet en viktig del av arbeidet, samt miljøtilbud, tilbud om samtale, oppfølging i institusjon og fengsel, nettverksarbeid, praktisk hjelp, råd og veiledning.

 

Ved å benytte frivillig arbeidskraft ønsket vi å kunne utnytte fagstaben på de to tiltakene på en bedre måte, for slik å kunne utvide, utvikle og være kreative i forhold til å møte udekkede behov hos målgruppen. Vi ønsket å benytte frivillig arbeidskraft til praktiske oppgaver og til gruppeaktiviteter.

 

Det er lagt vekt på å utarbeide gode rutiner for rekruttering, utvelgelse og opplæring/kursing av nye frivillige, samt på å lage ordninger knyttet til oppfølging og veiledning. Dette for å sikre gode og stabile frivillige som kan arbeide til beste for Nadheims brukere, og for å gjøre det videre rekrutterings- og oppfølgingsarbeidet enklest mulig. Det ble lagt mye vekt på å velge ut hvilke områder det var hensiktsmessig for oss å benytte oss av frivillig arbeidskraft i forhold til, og hvilke oppgaver som fremdeles måtte legges til den faste staben på Nadheim. Videre ble det lagt stor vekt på å utvikle gode oppfølgings- og veiledningsrutiner for å sikre at de frivillige blir gode og stabile frivillige til beste for våre brukere, og at de selv opplever sin tjeneste som meningsfull og fin.

 

Prosjektet har gjort Nadheims to tiltak mindre sårbare og mer fleksible. Det har frigitt tid og kapasitet til nytenkning, utvidede åpningstider og nye arrangementer og arbeidsområder. Nadheims faste stab har blant annet fått mer tid til hver enkelt bruker, kvinnesenteret har ved hjelp av frivillige tolker kunnet nå nye brukergrupper og Møtestedet har arrangert stand-up show, foredrag og konserter.

 

Rekruttering og opplæring av nye frivillige og veiledning og videre organisering og oppfølging av de frivillige medarbeiderne er nå fordelt på medlemmer av den faste staben på Nadheim. Det er videre søkt om midler for å kunne nyttegjøre ytterligere potensialet som ligger i bruk av frivillighet.

Prosjektleder/forsker

Kari Gran

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Frivilligprosjektet
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Nadheim
Beløp Bevilget
2002: kr 547 000, 2003: kr 470 000
Startdato
01.04.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet