Frodig friskvern i Drammen

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Frodig Friskvern i Drammen har vært et treårig samarbeidsprosjekt mellom helseavdelingen i Drammen kommune og Buskerud idretts

Frodig Friskvern i Drammen har vært et treårig samarbeidsprosjekt mellom helseavdelingen i Drammen kommune og Buskerud idrettskrets, der hovedmålet har vært å skape nye aktivitetstilbud for voksne i alle bydeler i nært samarbeid med idrettslag og andre frivillige organisasjoner.

 

Målsettingen har primært vært å nå fysisk inaktive og gjengangere i helsevesenet, ved å styrke etablerte, eller opprette nye friskverntiltak i nærmiljøet. Det er i prosjektperioden prøvd ut ulike modeller for aktivitet, satset på organisasjonsutvikling og kompetansehevende tiltak i lagene, utviklet samarbeidsmodeller mellom bedrifter og idrettslag, jobbet med å markedsføre tiltakene, ved bl.a. å påvirke helsepersonell til å tenke friskvernaktivitet fremfor tradisjonell behandling, samt drevet informasjonsarbeid om helsegevinsten ved å endre livsstil og mosjonere regelmessig.

 

I løpet av prosjektperioden er det startet nye og/eller styrket etablerte mosjonsgrupper, trim og aktivitetsarrangement for bl.a., innvandrere, pasienter med psykiske lidelser, eldre, mennesker med psykisk utviklingshemming og ansatte i bedrifter. Det er også arrangert to festivaler, støttet en sykkelaksjon, utarbeidet en katalog med oversikt over alle mosjonstilbud i byen, opprettet en klippekortsordning for friluftslivshyttene i marka, samt etablert mosjonsidrettslaget Friskis og Svettis i Drammen.

 

I en rapport vurderes hva som skal til for å lykkes, – med fremmende og hemmende faktorer i arbeidet. Erfaringene fra prosjektperioden danner grunnlaget for diskusjoner om hvilke tiltak og metoder som vil gi størst resultater med tanke på videreføring av arbeidet i kommunen.

Prosjektleder/forsker

Bente Aksnes

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Frodig friskvern i Drammen
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
1998: kr 400 000, 1999: kr 200 000, 2000: kr 200 000
Startdato
01.08.1998
Sluttdato
01.08.2001
Status
Avsluttet