FuelBox for pårørende til innsatte

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Når noen settes i fengsel rammes ofte familien økonomisk, sosialt og helsemessig. Mange pårørende opplever skam, skyld og stigma og kan møte fordommer fra omgivelsene. I en undersøkelse gjennomført av FFP svarte over 50 prosent av de pårørende som deltok i undersøkelsen at deres helsesituasjon hadde blitt dårligere etter at de ble pårørende. Kirkens Bymisjon og FFP har gjennom vårt arbeid erfart at mange barn, unge og voksne pårørende og innsatte synes det kan være vanskelig å snakke om straffegjennomføringen og de ulike utfordringer som dukker opp i en slik situasjon.

Målsetting

Utvikle 400 skreddersydde FuelBoxer til pårørende av innsatte, og gjennom dette bidra til å bedre helse og livskvalitet for målgruppene. Pårørende og domfelte får et fleksibelt og lett tilgjengelig redskap for å fremme kommunikasjon om vanskelige temaer og skape økt forståelse.

Målgruppe

Barn, unge og voksne pårørende til en innsatt eller en domfelt som soner straff i samfunnet, samt innsatte og domfelte som soner i samfunnet.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

For Fangers Pårørende (FFP) og Kirkens Bymisjon vil i samarbeid med Fuel It utvikle samtaleverktøyet Fuelbox for pårørende til innsatte og domfelte som soner i samfunnet. En Fuelbox er et samtaleverktøy med ulike temaer og tilhørende spørsmål, som er utarbeidet for å skape refleksjon og gode samtaler. Vi vil utvikle kategorier og spørsmål slik at de passer til den situasjonen pårørende til innsatte og den domfelte er i. For å forebygge og redusere psykososiale utfordringer blant pårørende, er det svært betydningsfullt at pårørende får hjelp til å kommunisere og reflektere rundt sin egen og familiens situasjon. Et samtaleverktøy som kan benyttes i familien eller av fagfolk i arbeidet med barn og voksne som pårørende vil kunne bidra til dette. Brukergrupper bestående av barn, unge og voksne pårørende i organisasjonene skal bidra i utviklingen av temaer og spørsmål til boksen, og i testing av utkast til FuelBoxen. Fuel It vil stå for layout, branding og tilrettelegging av boksene for trykk. Både FFP og Kirkens Bymisjon har lang erfaring fra arbeid med pårørende, og vil ha fagansvar i utviklingen. Boksene skal brukes i FFP og Kirkens Bymisjons grupper for pårørende, og skal formidles til alle landets fengsler og til helsesykepleiere.

Fremdriftsplan

Jan-mai: Prosjektgruppa utarbeider kategorier og spørsmål for boksen i samarbeid med brukergrupper i organisasjonene. Juni: Revidering av innhold. Brukergruppene tester foreløpig produkt. August: Produksjon av 400 stk FuelBox. September: Markedsføring og informasjonsarbeid. Oktober: Fuel It holder kurs for FFP og Kirkens Bymisjon. November: Fuelbox sendes til 60 fengsler. Kirkens Bymisjon og FFP tar i bruk verktøyet. Desember: Evaluering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Fuelbox for pårørende til innsatte.pdf

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
FuelBox for pårørende til innsatte
Organisasjon
For Fangers Pårørende (FFP)
Beløp Bevilget
2022: kr 545 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring