Fuge – en frivillig komposisjon

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

FORUS, Kirkens Bymisjons senter for barn, unge og familier har siden 1999 drevet et frivillig arbeid rettet mot småbarnsfamilier, Home-Start Familiekontakten. Etter modell av dette arbeidet ble det også utviklet et prosjekt for frivillige fedre som ønsket å støtte andre fedre; Fedre for Fedre. Erfaringene med dette arbeidet var svært positive. Vi opplevde et behov for lignende hjelp til familier/personer som ikke var innenfor målgruppen til disse to tiltakene og ønsket å prøve ut frivillig arbeid rettet mot disse.

 

Målsettingen for Fuge er å tilby en frivillig støttespiller til enkeltpersoner eller familier som trenger noen å dele hverdagen med. Vi tilbyr en positiv kontakt som kan være med på å bryte isolasjon og forebygge kriser. Det er et mål å bidra til opplevelse av økt livskvalitet og mestring av eget liv. Fuge er et lavterskeltilbud som tilpasses individuelt ut fra de enkeltes behov, ressurser og muligheter.

 

De to årene prosjektet har pågått har vi avholdt 4 forberedelseskurs for frivillige med til sammen 28 deltakere. Det første året ble det jobbet mye med å etablere tilbudet og å gjøre det kjent både for folk som ønsket å bidra som frivillige og for aktuelle mottakere av hjelpen. 6 familier fikk hjelp gjennom Fuge det første året, mens det i 2009 var rundt 20 mottakere. Relasjonen mellom den frivillige og mottakeren følges opp av koordinator med jevnlige evalueringer så lenge hjelpen pågår, og de frivillige har tilgang på veiledning underveis. Gjennom prosjektperioden har vi dekket er bredt spekter av støttefunksjoner overfor mottakerne, alt fra avlastning med barn, leksehjelp til støttende samtaler med mor. Vi ser tydelig at det er et behov for frivillig arbeid som kan ”skreddersys” til den enkeltes behov.

 

FORUS, Kirkens Bymisjons senter for barn, unge og familier, ønsker å videreføre Fuge videre, foreløpig ut 2010, siden prosjektet har hatt så god respons både hos de som mottar den frivillige støtten og for de som er rekruttert som frivillige. Parallelt med driften vil det arbeides for å finne en varig finansiering av tilbudet.

Prosjektleder/forsker

Bjørg Engebretsen

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Fuge – en frivillig komposisjon
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
FORUS, Kirkens bymisjons senter for barn, unge og familier
Beløp Bevilget
2008: kr 580 000, 2009: kr 770 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet