Funkis plankekjøring

Søknadssammendrag

BAKGRUNN Det er i dag få personer med nedsatt funksjonsevne som er aktive i norske alpinanlegg på vinterstid. Snowboard er en populær aktivitet for både barn, unge og voksne og det vil være et godt verktøy for å inspirere flere funksjonshemmede til å komme seg ut i aktivitet. Snowboardforbundets «Funkis snowboardklubb» er ny etablert av ildsjeler i snowboardmiljøet. Klubben er opprettet for snowboardinteresserte personer med nedsatt funksjonsevne og er i tråd med Snowboardforbundets funksjonshemmede satsning. Klubben har som hovedmål å øke rekrutteringen, integreringen og tilretteleggingen lokalt i Oslo og landet rundt. I første omgang ønsker de å utbedre tilbudet i Oslo ved å holde ukentlig treninger i Oslo Vinterpark. Treningene skal være gratis og inkludere heiskort, utstyr og instruksjon. Den nasjonale satsningen skal gjøres gjennom tre samlinger, to på vinterstid og én på sommertid. Samlingene fokuserer på snowboardkjøring, lek og moro og mange ulike aktiviteter både av og på snø.
MÅLSETTING Tilby snowboard til personer som ikke har noe forhold til idretten både lokalt og nasjonalt. Gi opplevelse av mestring og deltakelse. Bidra til økt rekruttering, integrering og tilrettelegging i snowboardbakken.
MÅLGRUPPE Alle barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne. Dette innebærer følgende grupper: blinde og svaksynte, døve og alle andre med stående funksjonsevne.
BESKRIVELSE AV GJENNOMFØRING Snowboardforbundet har allerede etablert et nettverk av funksjonshemmede snowboardere gjennom et prosjekt kalt Oslo Funkispark. Etter ett år i dette prosjektet er det tydelig at det er et større behov og etterspørsel av tilbud. Med lite ressurser er det ikke mulig å møte denne etterspørselen, derfor er det et ønske å skape et større prosjekt som dekker både den lokale og nasjonale etterspørselen. Lokalt vil det være organisert én trening per uke gjennom hele sesongen. Det vil være et gratis tilbud som inkluderer instruksjon, lån av utstyr og heiskort. Dette vil foregå i måneder jan-april og nov-des. Nasjonalt vil det være organisert tre samlinger per år, to på vinterstid (Buskerud og Nordland) og én på sommertid (Stryn Sommerski). En samling vil vare i fem dager og her vil deltakere og ressurspersoner bo samlet på en camp base.

Fokuset vil være trygghet, lavterskel, lek og moro og sosiale aktiviteter. Rekrutteringen for prosjektet vil starte i det allerede etablerte nettverket men vil også bli kommunisert ut eksternt til organisasjoner, helsesportsentere, fysioterapeuter, foreldre og skoler via direkte kommunikasjon, aviser, radio og TV.
PROSJEKTETS BETYDNING Målgruppen vil lære og oppleve mestring gjennom aktivitetene og det sosiale nettverket. De vil nyte godt mentalt og fysisk av aktivitet og frisk luft. Oppleve et fellesskap og få innpass i et godt og aktivt miiljø, få venner med felles interesser, oppleve ringvirkninger som økt motivasjon på andre områder i livet. Til sammen øker dette både fysisk helse, mestring og livskvalitet hos den enkelte. Samfunnet vil få en gruppe medlivskvalitet i lokalsamfunnet. FRAMDRIFTSPLAN Snowboardforbundet og Funkis Snowboardklubb vil lede prosjektet og leie inn en kompetansedyktig person i miljøet som står for praktisk gjennomføring og oppfølging (heretter kalt prosjektkoordinator). Snowboardforbundet vil jobbe spesielt med kvalitetssikring i alle ledd og samarbeid med anlegg, industri og lokale klubber. Prosjektet starter allerede til høsten. Fra august til og med oktober blir planlegging og forberedelses fasen. Treningene starter november 2012 og ut april 2013. I løpet av januar-april perioden vil de nasjonale samlingene bli organisert, en i Buskerud og en i Nordland. Her blir hoved samarbeidet med de lokale klubbene. Når vinter sesongen er ferdig vil prosjektkoordinator gjennomføre evaluering del 1 og samtidig organisere og planlegge sommer samlingen i Sogn og Fjordane. Første året vil være mest kostbar og etter hvert håpes det at prosjektet vil få inn noen samarbeidspartnere. Hvis dette ikke skjer vil vi fortsette søknaden for et tre års prosjekt der prosjektkoordinator vil jobbe hardt med planlegging, organisering og kommunikasjon. For detaljert oversikt se prosjektbeskrivelsen

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Høsten 2012 ble det ansatt to deltids kompetanse dyktige personer i miljøet. En prosjektkoordinator og en aktivitetsansvalig. År 1: Totalt 23 treninger i Oslo. Antall deltagere har økt gradvis gjennom sesongen og Snowboardforbundets nyetablerte snowboardklubb ”Funkis Snowboardklubb” har gått fra 0 til 65 nye funksjonshemmede medlemmer. Prosjektet hadde 85 besøkende personer med totalt 500 aktivitetsbesøk. År 2: Totalt 28 treninger. med 79 funksjonshemmede medlemmer, med totalt antall medlemmer og støttemedlemmer på 119. Prosjektet har hatt et stabilt besøkstall på 85 unike besøkende med totalt 544 aktivitetsbesøk. År 3: Totalt 29 treninger. Besøkstall på 49 unike besøkende, deriblant 10 nye med totalt 423 aktivitetsbesøk. Vi har også hatt tre faste nasjonale samlinger alle årene samt kick off klatreparken. I løpet av prosjektet gikk de to ansatte fra 30 % til at prosjektkoordinator stillingen økte til 50% og Aktivitet – treningsansvarlig økte til 40%.

Antall personer i målgruppen

600

Oppsummering

Prosjektet videreføres gjennom Funkis Snowboardklubb som nå skal bli en helt selvstendig, ordinær klubb i forbundet. Vi skal også reise rundt til klubber å forteller om muligheten til å integrere funksjonshemmede inn eksisterende klubber.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extra siste ny.pdf

Prosjektleder/forsker

Biayna Sardarian

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Funkis plankekjøring
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2013: kr 465 000, 2014: kr 433 000, 2015: kr 433 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet