Funkissteg mot toppen gir nye muligheter

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn:
Prosjektets bakgrunn er Øvre Romerike Handicapidretttslag sin store aktivitet som har vokst ut av vår treningsarena. Vi er Norges 6. eldste handicapidrettslag og stiftet i 1961. Vi drives for og av de funksjonshemmede. Vi rekrutterer stadig flere barn og unge til vår aktivitet.
Idretten har stor betydning for funksjonshemmede og når vi skal trene er det viktig at vi har våre treninger i tilrettelagte lokaler.
VI har 130 medlemmer i alle aldre og tilbud i svømming, boccia, curling, trim og allidrett for barn. Totalt har vi tilbud i 2 svømmehaller og to idrettshaller. Vår største aktivitet er i Jessheimhallen på Jessheim som er vår hovedbase.
Vi har

i mange år vært på jakt etter et eget lokale vi kan ha litt kontor og lagerplass samt til alle våre ppremier.. Vi har også behov for en lagerplass som gjør det lett for våre utøvere å finne fram treningsutstyr.
En ferdig oppmerket bocciabane er også ønsket så vi slipper å tape opp bane hver gang vi kommer i hallen.
Når vi i 2007 fikk tilbud fra Borgen Idrettslag om å delta i et prosjekt i bygging av ny hall var dette veldig spennende. De arvet mye penger fra en bonde og tilbydde oss og Kisen Miniatyrskyttelag å bli med i realisering av ny hall hvor vi skulle få et eget kontor i 2. etasje og eget lager til utstyr i 1. etasje. Vi får også merket opp to bocciabaner. Dette vil lette våre treninger enormt og vi vil få et kontor med lagerplass i 2. etasje som vi sjøl skal innrede som vi vil ha det.
Borgen setter opp yttervegger, men vi må sjøl innrede rommet. I tillegg får vi tilgang til et større fellesrom sammen med skytterlaget som kan brukes til medlemsmøter o.a.
Vi skal også innrede et kontor på ca 20 m der oppe som blir vårt.. Det blir heis opp til denne etasjen som vi skal dele kostnadene ved sammen med skytterlaget og Borgen.

2. Prosjektets målsetting.
Prosjektets målsetting er å få en mye bedre hverdag både for våre utøvere og våre tillitsvalgte. Vi skal rekruttere flere medlemmer.
Vi skal også være med å delfinansiere heis sammen med skytterklubb og Borgen IL..
Vi har økt rekruttering til laget av barn og unge og som en del av integreringstanken vil det være flott å ha tilhold i denne hallen. Vi vil også kunne rekruttere ungdommer til skyting.
Vår allidrettsgruppe for barn startet opp høsten 2007 og har allerede blitt for stor. I 2009 må denne deles i to partier etter funksjonsnivå og den skal organiseres som en idrettsskole.
Totalt er vår målsetting å rekruttere minst 20 nye utøvere barn og unge

årlig.
Vi må derfor rekruttere minst to nye trenere og disse skal kurses.

Vi har også en klar

målsetting

om å få mer orden på vårt arkiv og få samlet lt på ett sted i denne tilrettelagte hallen .
Vi tror gjennom dette prosjektet vi får det lettere å rekruttere medlemmer til styreverv.

3. Prosjektets målgruppe.

Målgruppen er flere funksjonshemmede barn og ungdom med i fysisk aktivitet samt en bedre drevet organisasjon. Vi rekrutterer fysisk funksjonshemmede og utviklingshemmede i alle aldre. I tillegg har

vi

utøvere i boccia og curling som spiller i åpen klasse. De har enten for lite handicap


til

å bli klassifisert eller de er funksjonsfriske med lyst til å utøve denne idretten. Disse

er

verdifulle for en klubb som oss siden de er ressurser som spillere, ledsagere, sjåfører og tillitsvalgte i ulike roller.


4. Prosjektets betydning.
Får vi økonomisk støtte til dette prosjektet vil det lette vår hverdag enormt. Vi vil få en flott hall sammen med Borgen Idrettsalg, Kisen Skytterlag og oss. Vi vil få disponere vår del av hallen til lager, kontor og møteplass. Vi får mer treningstid og kan tilby flere grupper trening. Samarbeid med skytterlag vil kunne tilby skyting.

Prosjektplan:
Jan: sette ned prosjektgruppe.

skolere minst to nye trenere.nye trenere.
Feb. Merke opp to bocciabaner.

kjøpe inn nødvendig utstyr til hallen..

Innrede mølterom/montere heis

Markedsføre nytt tilbud til skoler, institusjoner, ansatte ol


Mars:Oppstart

nytt treningstilbud.
Juni: ASesongavslutning 1. halvår med grilling.
aug. Trening satret
ok.

Sluttevaluering og rapport .

kjøpe inn

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0328.pdf

Sluttrapportsammendrag

Kapitel 1 Bakgrunn for prosjektet var Øvre Romerike Handicapidrettslag ønsket et eget sted å være for trening og lagerplass samt mange nye yngre medlemmer. I tillegg en ferdig oppmerket bocciabane.
Prosjektets målsetting. Å få en mye bedre hverdag for våre utøvere og tillitsvalgte. Søknaden bygget på et samarbeid med Borgen IL og Kisen Miniatyrskytterlag i ny hall. Dette skulle gi økt rekruttering av barn og unge.
Prosjektets målgruppe. Flere funksjonshemmede barn og unge med i fysisk aktivitet og en bedre drevet organisasjon.
Kapitel 2 Vårt prosjekt ble søkt og skulle gjennomføres i løpet av 2009. Det viste seg raskt at Borgens byggeplaner ble forsinket og hallen ble ikke ferdig før våren 2010.
Kapitel 3 Vi har fått en flott hall, praktisk lager, kontor og møteplass.
Vår barnegruppe har ikke vokst så mye som vi har håpet ennå, men vi har startet et markedsføringsarbeid til skoler og interesseorganisasjoner. Et resultat av dette er at det er startet opp en allidrettsgruppe for barn i Nannestad med støtte fra oss.
Kapitel 4 Vi har fått et godt samarbeid med skytterlaget og Borgen. Styret i klubben vår har også så vidt startet en diskusjon om vår videre framtid som klubb og kanskje er vi best tjent med å bli en del av Borgen Idrettslag hvor våre særidretter boccia og teppecurling blir en gruppe i Borgen på lik linje med de øvrige grupper. Men dette er nok litt fram i tid.

Prosjektleder/forsker

Vigdis Bente Mørdre

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Funkissteg mot toppen gir nye muligheter
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2009: kr 122 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
01.11.2010
Status
Avsluttet