Funkissykling – Sykling for alle

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi ønsker å gi tilbud til alle med funksjonsnedsettelse som ønsker å sykle, både via våre klubber og ved personlig oppfølging der dette er ønskelig. Vi må få ut kompetanse til våre organisasjonsledd, slik at det blir flere klubber som tar i mot funksjonshemmede, og at de vet hva de skal gjøre når de får henvendelser – og til slutt kunne gi et godt tilbud til de som ønsker å være med i en sykkelgruppe sammen med andre.

Målsetting

NCF ønsker å få med så mange funksjonshemmede som mulig rundt i landet, slik at de kommer seg ut i bevegelse, får et nettverk og finner andre å mosjonere med. Vi ønsker å følge tettere opp enn tidligere, slik at vi får kontinuitet i arbeidet med personene.

Målgruppe

Målgruppen er alle personer med funksjonsnedsettelse, som ønsker å bruke sykkel til mosjon eller vil satse videre, dvs. svaksynte/blinde, parese og lammelser.

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å utdanne trenere og klubber, samarbeide med nordiske land som har kommet lenger enn oss i integreringsprosessen, tilby lånesykler, gjennomføre rekrutteringssamlinger, tilby individuell oppfølging, gjennomføre flere sykkelritt for funksjonshemmede, motivere flere til å stille opp som piloter for blinde og svaksynte (tandem), utdanne kommissærer og klassifisør, samt samarbeide tettere med klubbene våre om dette prosjektet.

Fremdriftsplan

År 1: kursing av trenere og kommissærer, oppfølging av klubber, 2 samlinger (en vil være i Sverige for å lære av parautvalget der), sykkelritt på de funksjonshemmedes premisser (godt samarbeide med flere klubber), samt kampanje piloter. År 2: kjøp av to håndsykler for utlån, sykkelritt, ha 2 samlinger (en på Beitostølen Helsesportsenter), samarbeide med Sverige og Danmark. År 3: kjøpe en tandemsykkel for utlån, sykkelritt, samlinger, oppfølging.

Prosjektleder/forsker

Beate Stenberg

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Funkissykling – Sykling for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2020: kr 250 000, 2021: kr 250 000, 2022: kr 250 000
Startdato
01.07.2020
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring