Fy dette var gøy!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Stadig flere barn får astma, over 20 % har hatt astma ved 10 års alder og 12-13% har det videre inn i ungdomsårene. Mange av disse barna har lett for å bli passive, bli overvektige og få dårlig fysisk helse. Det forverrer astmaen.

Det er ofte kritisk at et barn faller fra med fysisk aktivitet når de er 8-10 år. Tanken er derfor at klarer man å få barn i denne alderen til å utføre en eller flere aktiviteter vil de gjerne fortsette med det inn i ungdomsårene.

Disse barna har ofte ekstra behov for trygge rammer for å sikre nok fysisk aktivitet, og ikke minst prøve ut hvis man føler seg litt svekket i forhold til andre. Derfor ønsker vi å gi trygge rammer for spennende utprøving av flere typer aktiviteter i dette prosjektet.

Prosjektets målsetting:

Hovedmål:
Forbedre sjansen for at barn med astma er nok fysisk aktive og demonstrere mulig tilnærming.

Delmål:
For å oppnå hovedmålet vil vi søke følgende delmål for målgruppen:
• Bedret kunnskap om egen astma og riktig medisinering
• Bedret kunnskap om sin astma og fysisk aktivitet
• Økt fysisk aktivitet med og etter deltagelse i opplegget og dermed øket livskvalitet
• Bedret selvfølelse og dermed øket livskvalitet

Prosjektets målgruppe:
Barn med astma i alder 8 til 10 år.

Beskrivelse av gjennomføring:
Prosjektet består av at barna gjennomfører ett opplegg som består av 10 lørdager kl 12-15 der de får testet forskjellige fysiske aktiviteter.

Hver av dagene består av en morsom fysisk aktivitetsdel og en eller to korte faglige kunnskapsdeler. Kunnskapen gis som del av trimmopplegget, når man samles til pause underveis i trimmen. Gjøres relevant og interessant for barna å høre på. Det gjennomføres 8 ganger April-Juni og 8 ganger Sept-Nov 2013. Opplegget justeres etter som det tilkommer ny erfaring.

Vi vil også teste ut om vi kan få foreldre med på en liten kort kunnskapsbolk i forbindelse med at de henter eller bringer barna. 15 min samlet med litt info til alle. Kommer som et tilbud litt ut i opplegget til foreldrene.

De forskjellige aktivitetene vil for eksempel være:
• Klatring
• Fotball
• Go-kart
• Håndball
• Badminton
• Svømming
• Seiling
• Kajakkpadling

Antall barn er satt til maks 20 per trimopplegg.

Gjennomføring av aktiviteten gjøres ved en kombinasjon av regionssekretær som har trenerutdanning og barn og en aktivitetsleder for et treningsstudio egnet for barn. Vi anser det som uproblematisk å få på plass grunnet regionssekretær sitt nettverk innen barneidretten i fylket, men begynner ikke før søknad er innvilget.

Til de forskjellige dagene vil vi bruke sykepleier etc på enkelte dager som tar for seg gode temaer. Både i fellesøkt og mot den enkelte. Det i vil dekke er:
– Medisinbruk ved skolehverdag
– Medisinbruk under trening
– Mestring ved astmaanfall
– Kilde til informasjon som passer barna
– Identifisering av mulige idretter

Endelige temaer utarbeides ved prosjektets oppstart med involvert personell og kan justeres noe. Fokuset blir temaer som øker barnas mestringsfølelse og vilje til aktiviteter.
Prosjektets betydning
Ettersom antall barn med astma øker dramatisk og barn og unge generelt blir mindre og mindre aktive trengs det nye tiltak mot denne målgruppen. Prosjektet vil teste ut en form for å nå disse barna og se om man får de til å bli mer aktive etter å ha deltatt på et slikt opplegg.

Hvis vi lykkes har vi fått ett lavkostnadstilbud som kan videreføres mange steder og som kan bli et positivt bidrag til rehabiliteringsprogrammer for denne målgruppen.


Framdriftsplan:
Prosjektet består av 4 hoveddeler med gjennomføring samt forberedelser, evalueringer og rapportering:

2013
Aktivitet
Forberedelser 2013
Aktivitetsdager våren 2013
Evaluering og justering 2013
Aktivitetsdager høsten 2013
Rapportering 2013

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_3_0230.pdf

Sluttrapportsammendrag

Søkerorganisasjon: Astma og Allergiforbundet, Region Østfold
Søknaden gjelder: Rehabilitering
Antall år: 1
Forventet startdato: 1. Januar 2013
Forventet sluttdato: 31. desember 2013
Organisasjonsledd utenfor sentralt: Ja, NAAF region Østfold
Utføres av ekstern instans: Nei
Prosjektleder: Mona Louise Marthinussen, NAAF region Østfold
Landsdekkende: Nei, Kun Østfold
Prosjekttema: 8 aktivitetsdager med fart og spenning for barn i alder 6-14 år med astma som trenger å begynne med aktiviteter

Helseområde: Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende

Alderskategori: Barn og unge
Utføres av ekstern instans: Nei
Søknadssum for 2013: 130.000 kroner
Total søknadssum for prosjektet: 130.000 kroner

Prosjektleder/forsker

Mona Louise Marthinussen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Fy dette var gøy!
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 130 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet