Fysisk aktivitet i Høyanger

Søknadssammendrag

Koronapandemien fører til at mange eldre blir mindre aktive både fordi dei er engstlege og fordi det er færre som motiverer og hjelper dei til å kome seg ut og vere aktive.

Prosjektet tek sikte på å aktivisere eldre til å ta vare på fysisk helse for å fungere betre i det daglege Det kan også vere med på at dei kan bu lenger heime. Det kan vere ein start for sjølve å ta vare på helsa og halde fram etter at prosjektet er over.

Deltakarane blir medlemer i Høyanger treningssenter. Der får dei trene med treningsapparat, delta i salaktivitetar og bassengtimar i Høyangerbadet. Dei vil også ha tilgang på personleg trenar viss dei ynskjer det. Saltimar kan også gjennomførast i gymsalen ved Vadheim skule.

Prosjektet vil gå gjennom heile 2021 med faste samlingar kvar veke.

Målgruppa er medlemene i Vadheim pensjonistlag. Det er eit mål at fleire av deltakarane held fram med fysisk aktivitet etter at prosjektet er ferdig.

Prosjektleder/forsker

Audun Digranes

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Fysisk aktivitet i Høyanger
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 41.880
Startdato
02.12.2020