Fysisk aktivitet og helse for alle

Søknadssammendrag

1.
Moss kajakklubb får nye klubblokaler egnet for flere brukerkategorier. Vi har allerede fått på plass en del utstyr (kajakker/brygge) egnet for målgruppen. Tilbudet for funksjonshemmede i nærmiljøet er slik klubben ser det dårlig. Vi ønsker å bidra til en mer aktiv og helsefremmende hverdag for målgruppen.
2.
Integrere minimum 5stk fra målgruppen inn i klubben.
3.
Funksjonshemmede som fysisk kan lære seg å padle.
4.
Målgruppen vil få et tilbud som innebærer fysisk aktivitet året rundt, naturopplevelser gjennom padling, integrering i et godt sosialt klubbmiljø. Klubben vil få flere medlemmer som kan bidra med sine ressurser til felles beste. Betydningen av prosjektet er vanskelig å måle, men prosjektet vil gi en brukergruppe et godt tilbud vi mener vil være av stor betydning både for enkeltimdividet, klubben og lokalsamfunnet.
5.
Moss kommune og Kiwanis skal restaurere dagens klubbhus. Fremdriftsplanen til kajakklubben avhenger av dette prosjektet. Godkjenning av planene for tilbygg og restaurering må endelig godkjennes av Moss kommune før de starter. Usikkerheten for prosjekt “Fysisk aktivitet og helse” ligger i fremdriftsplanen til Kiwanis. Signalene tilsier at lokalene skal være ferdige i 2009. Ordførereren i Moss har stått frem i Moss Avis og øremerket midler til ny fremføring av vann og kloakk.

Moss kajakklubb vil kunne starte med prosjektet så fort dette Kiwanis har gjennomført sin del, antatt medio 2009.
Fremdriftsplanen for prosjektet vil strekke seg fra 1.august 2009 til 1.september 2010

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0281.pdf

Sluttrapportsammendrag

Det ble søkt om midler til anskaffelse av 3 padlemaskiner og 2 romaskiner, med totalpris kr 115 000. Med utstyret på plass, inviterte klubben gjennom lokalavisen personer med funksjonshemninger til padledag. Oppmøtet var dessverre magert med kun 4 stykker. Styret valgte og ikke gjøre nye fremstøt i forhold til rekruttering, da fremdriften i nytt klubbhus stanset opp. Uten klubbhuset på plass, ville ikke målgruppen få tilbud utover høsten og vinteren. Prosjektet ble derfor utsatt.
Moss kajakklubb har store intensjoner om å få til målsetningen med 5 funksjonshemmede integrert, og at dette skal det jobbes med i løpet av 2011.

Prosjektleder/forsker

Ronny Sandaker

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Fysisk aktivitet og helse for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2009: kr 115 000
Startdato
01.08.2009
Sluttdato
01.09.2010
Status
Avsluttet