Fysisk aktivitet som behandling i psykiatrien

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet: Troms idrettskrets har i flere år arrangert Nord-norsk Skifestival innen psykisk helsevern

Bakgrunn for prosjektet: Troms idrettskrets har i flere år arrangert Nord-norsk Skifestival innen psykisk helsevern. Bakgrunn for dette er et ønske om et samarbeid mellom idretten og psykiatrien der Idretten har kunnskap på tilrettelegging av fysisk aktivitet.

 

Gjennom dette arbeidet ble behovet for fysisk aktivitet for denne målgruppen synliggjort. Målgruppen manglet mulighet til å delta på fysisk aktivitet som også var tilrettelagt for dem. Idrettskretsen ønsket derfor i større grad og satse på å opprette ukentlige tilbud på fysisk aktivitet til målgruppen.

 

Målsetting for prosjektet:

1)        På grunn av ovennevnte ønsker Troms Idrettskrets gjennom dette prosjektet, å bidra til en varig og reell integrering av unge mennesker med psykiske lidelser i idretten.

2)        Ønske om å bidra til at intensjonene i den nye psykiatriloven følges opp slik at alle som skal ha tilpasset kultur- og fritidstilbud i kommunene får det.

3)        Aktivitetene som tilrettelegges skal være av slik art at de blir en naturlig del av hverdagen som reduserer prestasjons- og konkurranseelementene i aktivitetene, og fremmer sosial integrasjon.

4)        Vi ønsket å bidra med å bevisstgjøre ansatte innen psykiatrien om betydningen av fysisk aktivitet som et forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak.

 

Gjennomføring/ oppnådde resultater: Gjennomføringsperioden på prosjektet var fra og med september 2000 til og med juli 2003. I samarbeidet med kommuner og idrettslag har vi opprettet tilbud til ungdommer i tre kommuner i Troms fylke til å delta på fysisk aktivitet. Gjennomsnittlig har 40-50 personer deltatt i ukentlige aktiviteter hvor tilbakemeldingen er at det har hatt positiv betydning både for egenskaper som sosiale ferdigheter, selvbilde og egenutvikling. Troms Idrettskrets har også arrangert kurs og samlinger i fysisk aktivitet for psykiatrien, målgruppen har vært ansatte i psykisk helse- kultur og idretten.

 

Videre planer: På bakgrunn av det positive resultatet i prosjektet og at erfaringen tilsier at vi ennå er i startfasen av et stort og viktig arbeid, har Idrettskretsen prioritert å videreføre denne satsingen. Idrettskretsen har søkt og fått innvilget midler fra eksterne samarbeidsparter til videre drift til og med år 2005. Uansett utfallet hos SHdir. vil denne satsingen leve videre i vårt fylke.

Prosjektleder/forsker

Kjetil Olsen

Detaljer
Program
Forebygging (1999)
Prosjektnavn
Fysisk aktivitet som behandling i psykiatrien
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2000: kr 140 000, 2001: kr 140 000, 2002: kr 140 000
Startdato
11.09.2000
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet