Fysisk Helse= Psykisk Helse

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Fontenehuset kongsberg er et lav terskel tilbud, organisert som et arbeidsorientert klubbhus. Der man har som mål at hvert enkelt medlem skal være aktiv i driften av klubbhuset. Noe som gir meningsfull hverdag. Brukermedvirkningen baseres på frivillighet. Vi opplever stor pågang av unge voksne medlemmer med en psykisk sykdomshistorie. Mange av disse har en lang vei å gå frem til en arbeidsorientert hverdag. Sammen med disse medlemmene ønsker Fontenehuset å gjøre veien kortere. Vi lever opp til våre visjoner et sted for ny muligheter. Målsetting: Fontenehuset skal gjennom tett oppfølging gi inspirasjon og motivasjon til de unge voksne medlemmene, endre deres daglige rutiner og livsstil. Hvert enkelt medlem skal oppleve en annerledes og bedre hverdag. Målgruppe: Unge voksne medlemmer i alder 18-25 år som har utfordringer i forhold til samfunnets normer og krav. Gjennomføring: Prosjektet er ikke et teoretisk prosjekt men et prosjekt hvor vi ivaretar medlemmene på en praktisk rettet måte. Vi ønsker derfor å ansette en prosjektmedarbeider som kan ivareta dette. For at prosjektet skal bli vellykket er et av kriteriene at prosjektmedarbeideren blir kjent med medlemmene og opparbeider tillit. Slik at gode relasjoner bygges. For å oppnå dette vil det være hensiktsmessig med et langsiktig mål. Et annet kriterie for et godt gjennomførbart prosjekt er at prosjektmedarbeider i samarbeidet med medlemmene lager en egen plan for faste og gode rutiner i hverdagen. Verktøy som vil bli brukt for å oppnå dette er uke og treningsplaner for medlemmer som ønsker dette, samt møteplanlegging. Betydning: Prosjektet blir en plattform av grunnverdier som man kan bygge videre på og som gjør at medlemmene i fremtiden er i stand til å delta aktivt i arbeidslivet og samfunnet forøvrig. Betydning for målgruppen vil være økt livskvalitet. Se egne ressurser og muligheter til en bedre fremtid. Fremdriftsplan: Oppstart av prosjektet er satt medio januar 2014. Prosjektleder vil være Klubbhus leder Line A Larsen. Prosjektets revisor er Styreleder for Stiftelsen Fontenehuset Kongsberg Eldbjørg Løwer.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport prosjekt Fysisk helse psykisk helse.pdf

Prosjektleder/forsker

Lars Bjørnstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Fysisk Helse= Psykisk Helse
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
2014: kr 520 000, 2015: kr 510 000
Startdato
02.10.2014
Sluttdato
01.11.2016
Status
Avsluttet